Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ Jaarthemalezing 4: Racisme
Jaarthemalezing 4: Racisme

Jaarthemalezing 4: Racisme

Datum tot 
LocatieImmanuëlkerk
OrganisatieProCo

In huidige discussies over of iets racistisch of niet is, wordt nog wel eens gesproken over een ideologie, waarbij mensen hiërarchisch in verschillende rassen worden onderverdeeld. Dit verwijst echter...

In huidige discussies over of iets racistisch of niet is, wordt nog wel eens gesproken over een ideologie, waarbij mensen hiërarchisch in verschillende rassen worden onderverdeeld. Dit verwijst echter naar biologisch racisme, zoals dat eind 19e eeuw, begin van de 20e eeuw werd gebezigd – in een tijd dat grote delen van de wereld waren gekolonialiseerd vanuit het Westen. Sindsdien is er veel veranderd, zowel in racisme zelf als in kennis en wetenschap over racisme. Ook wordt vaak de vraag gesteld of iemand een ’racist’ is of niet en of hij een ideologisch onderbouwd racisme aanhangt, om nader te bepalen of zijn gedragingen racistisch zijn? Maar zijn die vragen eigenlijk wel relevant? Hoe heeft het denken over ‘rassen’ en racisme zich ontwikkeld en welke gevolgen heeft dat anno 2013 voor het beoordelen van racistische uitingen en gedragingen? En wat is het verschil tussen ‘alledaags racisme’ en ‘ideologisch racisme”? In zijn Inleiding zal Rob Witte op deze vragen ingaan en antwoorden schetsen, die van belang zijn voor het zien van en beoordelen van hedendaags racisme. Rob Witte doet al jaren lokaal, nationaal en internationaal onderzoek naar racisme en racistisch geweld. Hij is in 1995 gepromoveerd na een onderzoek van overheidsreacties op racistisch geweld in Groot Brittannië, Frankrijk en Nederland. In 2010 heeft hij de bevindingen voor Nederland aangevuld voor de latere jaren (1950 – 2010) in zijn boek ‘Al eeuwenlang een gastvrij volk’ (Amsterdam, Aksant). Daarnaast heeft hij (meegewerkt aan) verschillende publicaties rond lokale incidenten, zoals ‘Racistische overlast in Waspik’, 2008) en de ‘Moskeebrand in Helden’ (2005). Daarnaast doet Rob Witte veel onderzoek naar maatschappelijke spanningen en sociale crises, radicalisering en veiligheidsissues. Hij is partner van Lokaal Centraal, Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken en eigenaar van 10sjuns voor onderzoek en advies.

X