Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ AV 163 (Verkiezings AV)

AV 163 (Verkiezings AV)

Datum tot
LocatieMaranatha kerk - 2e Emmastraat 60 maps
OrganisatieSenaat

Uitnodiging met voorstellen Agenda: 1.Opening 2.Vaststellen agenda 3.Notulen AV 162 4.Mededelingen des senaats 5.Beleidsvragen 6.Voorstel Lidmaatschapseisen 7.Visie NovCie 2015 8.Voorstel ter...

Uitnodiging met voorstellen

Agenda:

1.Opening

2.Vaststellen agenda

3.Notulen AV 162

4.Mededelingen des senaats

5.Beleidsvragen

6.Voorstel Lidmaatschapseisen

7.Visie NovCie 2015

8.Voorstel termijn Jaarvergadering

9.Collecte

10.KasCo

11.Verkiezing Senaat XXXIII

12.Voorstel lidmaatschapsaanvraag

13.Mededelingen commissies en disputen

14.Kwelen

15.W.v.t.t.k.

16.Rondvraag

17.Sluiting

X