Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ Jaarvergdering deel II

Jaarvergdering deel II

Datum tot
LocatieHeesink

Agenda: OpeningVaststellen agendaNotulen AV 180Mededelingen des senaats IBeleidsvragen IJaarverslag Senaat BergwerffVerslag KasCo 2017-2018KwelenVoorstel postoverschrijding toerustingVoorstel postover...

 1. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen AV 180
  4. Mededelingen des senaats I
  5. Beleidsvragen I
  6. Jaarverslag Senaat Bergwerff
  7. Verslag KasCo 2017-2018
  8. Kwelen
  9. Voorstel postoverschrijding toerusting
  10. Voorstel postoverschrijding reiskosten
  11. Voorstel postoverschrijding MesCie
  12. Voorstel postoverschrijding Start- en Afsluitende avond
  13. Briefwisseling I
  14. Voorstel aanschaf dassen en chokers
  15. Balans en resultatenrekening
  16. Collecte I
  17. Decharge commissies
  18. Grafrede Senaat Bergwerff
  19. Installatie Senaat Smilde
  20. Res domesticorum I
  21. Troonrede Senaat Smilde
  22. Visie & Beleid Senaat Smilde
  23. Jaarrooster Senaat Smilde
  24. Benoeming KasCo 2018-2019
  25. Begroting senaat Smilde
  26. Mededelingen commissies en disputen I
 2. Heropening
 3. Mededelingen des senaats II
 4. Beleidsvragen II
 5. Jaarrooster Senaat Smilde II
 6. Briefwisseling II
 7. Visie & Beleid Senaat Smilde II
 8. Briefwisseling III
 9. Begroting Senaat Smilde II
 10. Briefwisseling IV
 11. Collecte II
 12. Presentatie Raad van Advies
 13. Briefwisseling V
 14. Kwelen
 15. Historie der VGST
 16. Installatie nieuwe leden
 17. Res domesticorum II
 18. Mededelingen commissies en disputen II
 19. W.v.t.t.k.
 20. Rondvraag
 21. Sluiting

X