Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ Lezing Nihilisme door Paul van Tongeren
Lezing Nihilisme door Paul van Tongeren

Lezing Nihilisme door Paul van Tongeren

Datum tot 
LocatieMaranathakerk
OrganisatiePhi

Professor doctor Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft het boek Het Europese Nihilisme geschreven dat filosofiedispuut Phi heeft behande...

244313


Professor doctor Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft het boek Het Europese Nihilisme geschreven dat filosofiedispuut Phi heeft behandelt. 


In het laatste Kleintje VGST staat een korte inleiding. 


Lezing 14 mei:
NIETZSCHE OVER HET EUROPESE NIHILISME EN DE DOOD VAN GOD
Veelal wordt de term 'nihilisme' gebruikt als een soort scheldwoord waarmee mensen of posities worden aangeduid die men veroordeelt omdat ze zich niet door waarden laten leiden. De term heeft echter bij degene door wie hij belangrijk geworden is, Fr. Nietzsche, een veel rijkere betekenis. In de lezing zal worden uitgelegd wat 'nihilisme' bij Nietzsche betekent en welke de relatie is tussen het nihilisme en de 'dood van God'. Het zal blijken dat we volgens Nietzsche allemaal, op een of andere manier, nihilisten zijn. daarom zal ook de vraag aan de orde komen wat we met die gedachten aan moeten.

De locatie is de Maranathakerk in Enschede, Tweede Emmastraat 60.
De aanvangstijd is in principe 19:45 uur voor koffie, 20:00 voor de lezing.

Tot dan!
Filosofiedispuut Phi

241815


X