Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ Broederweek - Broederforum

Broederweek - Broederforum

Datum tot 
LocatieAgora (Vrijhof UT)

Speker: Arie slob over christelijke politiek. Aanvang: 19:30u Locatie: Agora (Vrijhof UT) Aansluitend naborrel in Atrium (Bastille UT) Op maandag 31 januari, in de broederweek, zal Arie Slob een lez...

Speker: Arie slob over christelijke politiek.
Aanvang: 19:30u
Locatie: Agora (Vrijhof UT)
Aansluitend naborrel in Atrium (Bastille UT)

Op maandag 31 januari, in de broederweek, zal Arie Slob een lezing komen geven. Het zal gaan over politiek, en hoe je als christen leeft en regeert in een land waar het steeds minder vanzelfsprekend is te geloven. Het klinkt erg breed, daarom hieronder een aantal van de punten die we aan de spreker hebben voorgelegd.

  • Is het belangrijk dat niet-christelijke Nederlanders een christelijke levensstijl hebben? Bijvoorbeeld bij abortus en euthanasie maar ook dingen als werken op zondag. (Gods woord als norm voor iedereen?, waar liggen de grenzen van pluralisme?) Zie ook Matteüs 5:16.
  • Gods heeft de mens geschapen tot Zijn eer. Hoe moet de samenleving eruit zien volgens dit doel? Hoe kun je daarnaar streven?
  • Zou u ook als politicus kunnen functioneren in een niet-christelijke partij? Wat zou u anders doen?
  • Waarom zijn er christelijke politieke partijen? In veel landen zijn die er niet en kunnen christenen prima met niet-christenen samenwerken. Zou het niet beter zijn als er meer christenen in andere partijen zitten?
  • Komt het zover dat de vrijheid om als religieuze organisatie je identiteit te behouden verdwijnt?

Arie Slob zal hierover als ervaringsdeskundige spreken, hij is Tweede Kamerlid en fractievoorzitter bij de ChristenUnie. Wat het interessant maakt is dat het gaat over regeren en leven in ons land. Iedereen heeft hiermee te maken.

Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen, het is dan ook goed om je in te lezen.

De artikelen hieronder zijn daarvoor geschikt. Komen er nu al vragen in je op? Schrijf op en neem ze mee.

Een lezing van Donner. Vooral de kopjes ‘’Scheiding van kerk en staat’’ en ‘’Christendemocratische politiek’’ zijn hier relevant.

Artikel van André Rouvoet over godsdienstvrijheid.

X