Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Activiteiten

/ Cursus Beleidsvragen

Cursus Beleidsvragen

Datum tot 
Locatien.n.b.

Zoals u in Visie&Beleid van Senaat Dubbink heeft kunnen lezen, wordt er dit jaar een "Cursus Beleidsvragen" georganiseerd. Bij deze kan ik u meedelen wat de inhoud daarvan is. Komende tijd zal na...

Zoals u in Visie&Beleid van Senaat Dubbink heeft kunnen lezen, wordt er dit jaar een "Cursus Beleidsvragen" georganiseerd.

Bij deze kan ik u meedelen wat de inhoud daarvan is. Komende tijd zal naar alle verwachting de KS-strijd weer los barsten, en dat betekent dat er weer nagedacht en geschreven zal worden over visie en beleid van komend academisch jaar. Om een goede inhoudelijke start hieraan te geven, heeft Senaat Dubbink besloten de cursus hierop te richten. Globaal zullen twee zaken aan de orde komen:
1. Hoe werkt dat, visie en beleid, en hoe hoort dat op papier te staan? (hieronder valt ook de controlerende kant, zoals de beleidsvragen waar de cursus zijn naam aan dankt.)
2. Wat heeft de vereniging komend jaar aan visie en beleid nodig?

De avond is dus zowel praktisch als inhoudelijk. Dat betekent dat niet alleen diegenen die nadenken over een eventueel senatorschap van harte welkom zijn, maar ook juist diegenen die eens willen nadenken over de koers van de vereniging, en daar vanaf het begin van de KS-tijd over mee willen praten.

Over de inhoud van de avond kan in aanvulling op eerder genoemde zaken vermeld worden dat amice Prins ons zal komen vertellen over visie- en beleidsvorming. Amice Prins is TBK'er en praeses o.t., we kunnen dus wat verwachten. Daarnaast zal meneer de abactis enkele voorbeelden uit de praktijk geven.

Opgeven kan nog steeds, via http://www.vgst.nl/?m=FormGenerator&s=FillIn&formId=247

Ook wanneer u eerst niet kon, en nu wel, graag uw status wijzigen.

X