Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Lustrum Dies Natalis

Op vrijdag 14 juni 2013 viert de VGST haar Lustrum Dies Natalis met als thema: Pearls of the Past.


We vieren hiermee de dertigste verjaardag van onze vereniging. Op deze dag kunnen we samen genieten van een schitterende avond en stilstaan bij alle mooie herinneringen van de afgelopen vijf jaar.


De inschrijving is inmiddels gesloten (met 154 inschrijvingen). 

Voor eventuele wijzigingen, inschrijvingen en vragen kunt u contact opnemen met de DiesCie


Tot nu toe aangemelde reunisten (update: 21-5-2013):

- Jacob Middag (2005)

- Marcel Bodewitz (1997)

- Jan Siebring (1996)

- Bert van Veen (1987)

- Tony Ekkelenkamp (2004)

- Jan de Jong (2004)

- Jos Havinga (2003)

- Klarieke Postma-Veen (2004)

- Tom de Jonge (2005)

- Maarten Heres (2007)

- Klaas-Thijs Postma (2006)

- Freek-Jan Hamming (2006)

- Johan Almekinders (1995)

- Hilbrand Bos (2002)

- Annemarie van der Lugt (2009)

- Wouter Hoogstra (2006)

- Koen van Westen (2010)

- Hinke Grimmerink (2006)

- Karin Mulder-Bodewitz (1999)

- Philip Emmens (2004)


X