Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Verslag toerustende lezing

/ Verslag toerustende lezing

Door Am. van den Berg - zondag 30 december 2012 

 

 

Gereedmaken, van het nodige voorzien, uitrusten, wapenen. Dat was de taak, althans, volgens het woordenboek, van dominee Adrian Verbree, die afgelopen donderdag de derde toerustende lezing van dit jaar verzorgde. Het thema was: de pijlers van geloofsbeleving.

 

Als we aan geloofsbeleving denken, komen bij ons meteen gedachten over allerlei vormen op. Dansen en juichen, knielen in stilte, band of orgel, psalmen of opwekkingsliederen, evangeliseren of niet. Stuk voor stuk vormen waar we aan denken bij geloofsbeleving. Het is mij een zorg, zei Verbree, welke vorm gebruikt wordt. De vormen zijn absoluut niet leidend. Zoals een huis gebouwd is op een fundament, zijn ook deze vormen gebouwd op een fundament, ze zijn niet het fundament zelf. Geloofsbeleving en geloofsleven zijn gefundeerd op een levend geloof. Dat is de basis voor welke vorm van geloofsbeleving dan ook.

 

Wat is dan zo’n levend geloof? Er zijn tal van redenen om te geloven, die geen kenmerk zijn van een levend geloof: Moeten, groepsdruk of het altijd al zo gedaan hebben. Wat een levend geloof wél is, wordt duidelijk uit de Bijbel: Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh 14:6). Een band met Jezus, dat is de kern van een levend geloof.

 

Hoe ervaar je dat dan, zo’n relatie met Jezus? Veel mensen worden op het verkeerde been gezet door mensen die suggereren dat ze rechtstreeks contact met God hebben. Dat is echter voorbehouden aan een klein groepje gelovigen, lang niet aan iedereen. Jezus zegt: gelukkig zijn zij, die niet zien en toch geloven (Joh 20:29). Jezus kondigt al aan: je zult vaak niets van me zien, horen of voelen. Gelukkig ben je als je toch gelooft: Jezus navolgt, eerbiedigt , bewondert en liefhebt.

 

Verbree benadrukt dat zo’n band tussen mens en Jezus alleen kan ontstaan door het lezen in de Bijbel. Geloofsbeleving is van weinig nut als iemand niet weet wat er in de Bijbel staat, niets weet over God. ‘Wees doorkneed in de Schriften’, is dan ook zijn devies: lees de Bijbel, kijk wat er staat over God en leer Hem beter kennen.

 

Met een aantal voorbeelden maakte Verbree duidelijk dat er door Bijbelstudie veel te leren valt over God, en dat op die manier een levend geloof mogelijk is. Door de Bijbel te lezen en te bestuderen raak je onder de indruk van je zonden en Gods offer voor ons, word je blij van de regels die God ons geeft en raak je gemotiveerd om een leven te leven tot Zijn eer.

 

De lezing werd afgesloten met en samengevat door het volgende psalmvers: De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt Hen vertrouwd met zijn verbond. (Ps. 25:14)

X