Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Jaarthemalezing III: Humanisme

/ Jaarthemalezing III: Humanisme

Door W.J. de Graaf - woensdag 28 juni 2017 

20 juni was het zover: de laatste jaarthemalezing van het jaar. D66’er en voorzitter van het humanistisch verbond Boris van der Ham bracht ons een bezoek. Een bezoek met als doel onze mening bij te schaven op het gebied van humanisme.

331471

Humanisme, levensbeschouwing buiten God, komt voort uit de wetenschap, muziek en alle andere vormen van kennis waar de bijbel buiten staat. Deze kennis vermengde zich met religies en zorgde voor een kritische blik op de bestaande geloofstradities. Humanisme staat dus niet per se los van religie. Maar humanisten lijken te lijden aan een imago probleem. Het zijn niet per se mensen die weg van God willen, maar wat is dan wel hun kerngedachte? Van der Ham speelt zelf met deze vraag maar komt gedurende de avond tot een redelijk antwoord. Waarden die gebaseerd zijn op
uitspraken van filosofen en waarden die voortkomen uit eeuwenlange strijd zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen de kern voor het humanistisch denken. Met deze waarden kunnen veel historische gebeurtenissen verklaard worden. Maar wat is dan de kern van het humanisme volgens Boris van der Ham? Door inspiratie van de mens je eigen leven invullen met kijk naar anderen.

Met de geïnteresseerde aanwezigen werd nog gedebatteerd over de 'universeelheid' van de rechten van de mens. Ook het terrein waarop humanisten en christenen tegenover elkaar staan werd betreden. Kan humanisme alleen zonder God? Nee, maar God is een middel om naar de juiste waarden te komen. Gaat individuele vrijheid altijd voor? ‘Zelf denken, samen leven’ dus individuele vrijheid houdt rekening met de ander.

Er bleven genoeg vragen over maar het was tijd voor Boris van der Ham om te vertrekken. Met deze laatste bijdrage van de ProCo zit het intellectuele jaar er weer op. Hopelijk is er volgend jaar weer genoeg ruimte om ons als vereniging te verdiepen.

X