Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Jaarthema-avond II

/ Jaarthema-avond II

Door R.C. Douma - zaterdag 16 december 2017 

Donderdag 14 december hield de VGST weer een Jaarthema-avond. Dit keer was het anders dan anders: normaal gesproken wordt er een spreker uitgenodigd die een verdiepende lezing geeft over een interessant onderwerp. Nu werd er niet normaal gesproken, maar was het een interactieve avond waarop eerst een casus werd uitgelegd en waarna we vervolgens in groepjes uit elkaar gingen om te discussiëren over de casus. De casus was gemaakt door leden van het dispuut Ethics Ltd., het ethiekdispuut van de VGST, en had de casus “De grenzen aan terrorismebestrijding” bedacht.

In het kort gaat de casus over een vliegtuig wat gekaapt is door terroristen. De terroristen willen het vliegtuig laten neerstorten op een vol stadion met mensen, de overheid heeft dit door en zendt er een F-16 achteraan. Uiteindelijk beslist de overheid dat het vliegtuig niet mag worden neergehaald, maar de F-16 piloot doet het toch. De hamvraag van de avond was: moet de piloot veroordeeld worden?

De discussie die volgde was interessant: hoe kunt u nu kiezen tussen twee groepen mensen, hoe zwaar weegt het negeren van een bevel? Waar trek ik de grens? Menig aanwezige was hier zoet mee en kon eigenlijk ook geen goed antwoord bedenken.

340538

De leiders van de avond hadden twee antwoorden uit twee verschillende ethische stromingen. Het eerste antwoord komt uit het utilitarisme, waarmee je je keuzes afweegt aan het algemene nut van de samenleving. Utilitaristen zouden goedkeuren wat de piloot heeft gedaan, want het leven van een heel stadion vol mensen heeft meer nut dan het leven van de mensen in het vliegtuig. Het tweede antwoord komt uit de deontologie; je hebt een plicht om met jouw eigen handelen het goede te doen. In de deontologie zouden ze zeggen dat de piloot verkeerd bezig is geweest, omdat hij met zijn eigen handelen de inzittenden uit het vliegtuig dood maakt.

Het was een interessante avond, anders ingevuld dan normaal, maar niet minder succesvol!

X