Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Live It!

/ Live It!

Door Amice Leeftink - maandag 14 mei 2018 

Afgelopen weekend mocht de grootste IFES-conferentie van het jaar weer plaatsvinden: de Live It! 2018 mocht weer op de Betteld plaatsvinden. Maar liefst 300 Christelijke studenten vanuit heel Nederland mochten samenkomen op de camping om het met elkaar te hebben over het geloof. Met het thema 'Fearless' mochten we stilstaan bij onze angsten en hebben we kunnen leren hoe we hier om mee mogen gaan. Maar liefst 4 VGST'ers hadden het lef om naar Zelhem af te reizen om daar getuige te zijn van een fantastische Live It!

Zoals altijd begint de Live It! op woensdag met een openingsdienst. Jurjen ten Brinke mocht deze dienst spreken en hij had het over Daniël. Daniël lijkt veel op ons: jong, hoog opgeleid, en hij leeft in een veelzijdige cultuur. Dat laatste kan nog wel eens lastig zijn, ook vandaag de dag. Maar Daniël laat zien dat hij ergens voor staat, namelijk voor God, en dat niemand dat van hem af kan pakken. Jurjen noemde dat karakter; identiteit. En waar halen wij onze identiteit vandaan? Tegenwoordig kunnen we namelijk zo goed uitleggen wat we niet zijn. Het is echter veel lastiger uit te leggen wat we wél zijn. Wat is onze identiteit dan? Jurjen haalde Mattheus 10:40 aan, waarin hij tegen zijn discipelen zegt: 'Als ze jullie ontvangen, ontvangen ze mij'. Jezus leeft dus in alle christenen. En dat is identiteit: uitstralen dat je christen bent.

Donderdagochtend vroeg begon de dag weer met een dienst. Hier mocht Jack Nugter spreken, en hoewel zijn naam zijn identiteit lijkt te bestempelen, is deze man alles behalve nuchter! Hij heeft zijn lezing in 4 punten opgedeeld. De eerste was: Waar geloof confronteert de uitdaging. Hier liet hij zien dat Daniël en zijn vrienden vaak uitgedaagd werden: de koning beveelt aan iedereen in zijn koninkrijk om voor hem te buigen, maar dat doen ze uit ontzag voor God niet. Dat is meteen het tweede punt: Waar geloof erkent de Here. Dus niet een beeld of een andere afgod. Als de koning hen een tweede kans geeft om voor hem te buigen, doen ze dat niet. Integendeel, ze antwoorden zelfs met de woorden 'Als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht."
Het derde punt stelt dat waar geloof de tegenstander verhit. In het geval van de vrienden van Daniël was dit ook letterlijk het geval: de oven waar ze in werden gegooid werd door de woede van de koning zeven keer zo hoog opgevoerd! Waar geloof maakt de strijd dus alleen maar heviger. God creëert als het ware een spanningsboog om het geloof heen: confrontatie en strijd in sommige gevallen.
Het vierde en laatste punt stelt: Waar geloof wordt bevestigd door de Here. De vrienden van Daniël werden gered, en zelfs de koning heeft erkend dat de God van Daniël en zijn vrienden groot is. Uiteindelijk komen de vrienden van Daniël op een hogere positie in het rijk van Babel door deze gebeurtenissen.
346352
De donderdagmiddag kreeg invulling door zeskampen en sport en spel, met aansluitend de tracks later in de middag. Bij de tracks kon een ieder kiezen bij welk onderwerp hij of zij wilde meedoen. Veel van deze onderwerpen sloten aan bij het thema 'Fearless'. In de vrije tijd kon men spelletjes spelen, socializen, zingen, een goed boek lezen, en vele andere dingen. Ook stond er een pop-up prayer busje waar men heen kon om met elkaar goede gesprekken te voeren en te bidden.

Donderdagavond mochten we genieten van een overheerlijke lasagne die door onze broeders van de RSK werd bereid. Zij kookten overigens de gehele Live It!, dus kudo's daarvoor! Na het avondeten mochten we luisteren naar Cocky Drost, een relatiecoach, die ons van alles en nog wat mocht vertellen over de liefde. Ik vond het wat ongemakkelijk om hier aantekeningen bij te maken, maar de strekking van het verhaal was dat men elkaar in een relatie moet beminnen. Verder is het lastig om van een ander te houden als je niet van jezelf houdt. Dit klinkt allemaal redelijk vaag, maar wellicht is het een gevalletje 'had je bij moeten zijn'. Verder kon het publiek ook nog hartelijk lachen om het gebekvecht van de presentator en de spreekster. Om de avond in het thema van de liefde af te sluiten, werd er een 'Love It!' georganiseerd: een spontane speeddate-aangelegenheid waar men vele keren een enkele minuut kregen om een persoon van het andere geslacht te doorgronden. Een amice uit Delft, die een hekel aan speeddaten heeft, vertelde mij: 'Als je een leuk persoon voor je hebt, heb je te weinig tijd, maar als je een minder leuk persoon voor je hebt, duurt het te lang. Het is nooit goed!'. Ik kon wel in zijn standpunt komen en heb besloten om hier geen deel aan te nemen.

Vrijdag mochten we 's ochtends weer luisteren naar een verhaal van Jack Nugter. Met het thema 'vertrouwen' legde hij kort uit hoe hij zelf heeft meegemaakt hoe belangrijk het wel niet is om maar gewoon te vertrouwen op God. Met een aantal persoonlijke ervaringen heeft hij een indrukwekkende indruk achtergelaten, en bij het reflectiemoment erna kon men er nog een tijd lang over doorpraten. Ook heeft hij een moment stilgestaan bij de soevereiniteit van God: Hij is namelijk soeverein, wat betekent dat alle regels en bepalingen van goed en kwaad door God worden bepaald. Tegelijk is hij onze vader, en wil hij dat wij goed doen. Dit is soms wel lastig te combineren.

‘s Middags mochten we weer sporten, vrije tijd hebben, een track volgen, en daarop reflecteren. Na het avondeten mochten we God aanbidden op de Praise en Prayer (de naam zegt het al) en kregen we wat meer te weten over verschillende manieren van gebed. Het was een muzikale avond, waarbij men aan het eind een geloofsstatement kon doen door voorin de zaal te knielen voor God. Meer dan de helft van de zaal ging op zijn knieën. De dag werd, net zoals alle andere dagen, afgesloten met een borrel en een kampvuur.
346356
Op zaterdagochtend werd het programma gevuld met een ‘College Tour’. Hier mocht Laurens van Lavieren in de rol van Twan Huys samen met de studenten Eduard Capiteijns interviewen. Eduard heeft lymfeklierkanker gehad en vertelde over hoe hij die periode heeft meegemaakt. Het was een heel persoonlijk verhaal en de zaal heeft hem dan ook hele mooie vragen mogen stellen.

Na de vrije tijd, de track, de reflectiegroepen en het avondeten was het tijd voor de avonddienst, geleid door Almantine Leene. Hier heeft zij de concepten faalangst en hoogmoed aan elkaar gekoppeld. Hier werd als voorbeeld koning Nebukadnesar genoemd. Hij had een heel groot rijk, maar werd hoogmoedig. Hij moest eerst falen en ‘gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel’, voordat hij al zijn rijkdom weer terug kreeg. Ook werden wij er bij stil gezet dat God ons falen ten goede gebruikt.

Hierna was er een feest met het thema ‘Bubbels, bassjes en danspasjes’. Terwijl binnen mensen los gingen, was men buiten nog steeds bezig met een mooie borrel en werden er goede gesprekken gevoerd bij het kampvuur.

Zondagochtend moest voor de dienst alles ingepakt worden. De dienst die ochtend ging over een hoopvolle toekomst. Veel mensen waren inmiddels zo moe dat het moeilijk was om wakker te blijven. Dit kwam echter niet door de spreekster. Na een bakje koffie was het tijd voor het groot corvee, waar iedereen meehielp om de Betteld een stukje schoner te maken. ’s Middags was de afscheidsdienst waarbij weer veel gezongen werd. Er werden daar ook een aantal getuigenissen gedeeld. Bij één van de getuigenissen vroeg degene die hem vertelde of mensen wouden gaan staan wanneer ze in hun studie of werk Christus willen laten zien, zodat hij hiervoor kon bidden. Hierop stond zonder aarzeling het overgrote deel van de zaal op en heeft hij voor ons gebeden. Na het zegenlied dat door iedereen in een grote kring gezongen werd was het weer tijd om naar huis te gaan.

Hartelijk dank aan de Live It! commissie en de vele vrijwilligers die deze conferentie mogelijk hebben gemaakt. Het was een gezegende conferentie!

X