Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Toerustend weekend 2022

/ Toerustend weekend 2022

Door Amica Meijer - dinsdag 15 maart 2022 

In het weekend van 25 t/m 27 februari mochten we met een deel van de vereniging afreizen naar Nutter voor het toerustend weekend. Dit jaar stond dit weekend in het teken van Veerkracht (het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag). Na aankomst konden we eerst genieten van een flinke stapel pizza's waarna het tijd was voor de lezing van dominee Blijdorp. Hij vertelde ons over het nut van reflectie en moedigde ons aan om bij onszelf naar binnen te kijken, zodat we onszelf beter leren kennen en zo weerbaar en veerkrachtig worden. Hierna werden er tweetallen gemaakt en vertrokken we met mooie lampjes de donkere nacht in waar we al wandelend met elkaar konden napraten over de lezing en over de gespreksvragen die daarbij geformuleerd waren. Een mooie gelegenheid voor diepere gesprekken over wat wij aan mentale gezondheidsproblemen om ons heen of bij onszelf zien en over welke invloed ons geloofsleven op onze mentale gezondheid heeft. Na terugkomst stond de warme chocolademelk klaar en werd de avond afgesloten met spelletjes en gezelligheid.

De volgende dag was het alweer vroeg tijd voor de eerste workshop. Deze workshop werd geleid door amice Van der Heide ms. en sloot mooi aan bij de lezing van de avond ervoor. Amice Van der Heide ms. nam ons mee langs verschillende copingsmechanismen en liet ons in groepjes oefenen met reflecteren op onze reactie of ons gedrag als we te maken krijgen met een tegenslag. Nadat we dit na een korte pauze allemaal even op ons in hadden laten werken stond er een Bijbelstudie op het programma. De meeste groepjes zochten de frisse lucht en het mooie zonnetje op om het samen te hebben over een van de donkerste psalmen: psalm 88.

393443

Na de lunch was het tijd voor nog meer workshops. Eerst kregen we een workshop van de vertrouwenspersonen die ons door middel van een aantal casussen lieten ontdekken welke manieren van luisteren goed werken in een gesprek en welke minder goed werken. Zo werden we even stilgezet bij hoe we zelf luisteren en hoe we daarin nog kunnen leren. Na deze workshop ging de helft van de groep creatief bezig met het thema van het weekend, terwijl de andere helft met onze studentwerkers ging nadenken over hun normen en waarden en hun persoonlijkheid. Het helpt namelijk om je van die dingen bewust te zijn als je keuzes wilt maken die energie opleveren in plaats van kosten.

Na al deze intensieve workshops stond er weer een welverdiende maaltijd klaar en daarna mochten we de dag afsluiten met een sing-in, spelletjes en een gezellige borrel. De volgende dag hebben we met z'n allen een kerkdienst gekeken en was het na de lunch, waarbij we flinke flashbacks kregen naar allerlei kinderliedjes van vroeger, weer tijd om op te ruimen en terug te reizen naar Enschede.

393424
Sing-in begeleid door twee gitaristen en een pianist

X