Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat Heres

241451


Praeses - H.M. Heres

241452


Al aan de drempel van de AV is het duidelijk: de man achter het katheder staat op de juiste plek. Hij luistert naar de vereniging, onderscheidt de inhoudelijke vragen om door te spelen naar zijn medesenatoren en houdt de ordebetreffende of niet ter zake doende opmerkingen over om zelf zijn stem te doen gelden. Een praeses met de lijfspreuk Rust, reinheid en regelmaat, zo ziet u ze niet veel meer. Soms vraagt het enige vindingrijkheid om dit te combineren met het bruisende studentenbestaan van onze VGST, maar het komt de kwaliteit van zijn werk zeker ten goede. Menige senaatsvergadering wordt opgeluisterd door zijn humoristische mimiek en stemgeluid, hij weet als geen ander de VGST in een waar sprookjesbestaan te plaatsen. Daarnaast weet hij zich trots senator van een realistische vereniging en leidt zijn kloppend VGST-hart hem én u door dit fantastische jaar: H.M. Heres, praeses.


Abactis - H.Z. Bollemaat

241453


Het woord ‘abactis’ klinkt een stuk duurder dan het woord ‘secretaresse’, hoewel een onwetende deze functies misschien als vergelijkbaar zou zien. Onze abactis is precies de persoon om het tegendeel te bewijzen. Van een negen-tot-vijf-mentaliteit is bij hem niets te bespeuren: Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stort hij zich met nimmer aflatend enthousiasme op actiepunt na actiepunt. Van braaf administratief werk is geen sprake: zijn schrijfsels worden gevreesd om hun speelse scherpte, als er wat te doen is strijdt hij kordaat in de voorste linie en in zijn vocale verdediging is hij niet van zijn stuk te brengen. En de notulen van de senaatsvergaderingen, ja die passen eigenlijk niet zo in dit betoog. Maar hij doet het toch maar even, zonder klagen, zonder overbodige informatie, zonder scrupulus. Een echte abactis: amice Bollemaat!


Fiscus - P.J. Westerik

241454


Met een haardos waar menig krijger uit de oudheid trots op zou zijn geweest, lijkt hij het fiscale beest van de senaat. Schijn bedriegt. Met zijn kalme manier van handelen en weloverwogen uitspraken roept amice Westerik bij eenieder het vertrouwen op dat een fiscus zo hard nodig heeft.  Dat hij vervolgens genadeloos een groot deel van de stufi wegrooft lijkt niemand te deren. Senaatsvergaderingen zijn niet compleet zonder de nuances en verhelderingen die hij weet te brengen. Afleiding van het studentenbestaan vindt hij in zijn studie Advanced Technology en hij komt tot rust bij de weemoedige klanken van zijn eigen klarinet in een Klezmerband. Niet alleen door het tot leven brengen van de harde cijfers van de verenigingsbegroting maar ook met het uitzoeken van aangrijpende collectedoelen weet hij menig VGST-hart te roeren. Hij is goed met geld, draagt het liefst sandalen, speelt Klezmer muziek en heeft een neus:  onze verenigingsjood en fiscus: P.J. Westerik.


Assessor - A.P. Dral

241455


Met haar immense mensenkennis doorgrondt zij u, met haar passie motiveert ze u en in haar lijn stuurt ze u: ze weet wat ze wil en stuurt met passie, inzet en liefde de commissies aan. Op haar kenmerkende gestructureerde manier houdt ze overzicht op alles en iedereen. Ja, de commissies zijn bij haar in goede handen. Zij helpt, de ene keer met raad en daad, een volgende keer met smakelijke baksels.  Geholpen door haar structurele punctualiteit maakt ze notulen die op tijd af zijn en waar alles in staat beschreven, notulen om uw vingers bij af te likken. Ze is echter niet alleen een stipte werker, maar ook een groot denker. Met haar nuancegevoel en ontwikkelde intellect is zij het brein achter Senaat Heres.
Ze staat altijd voor u klaar, leeft met u mee en heeft het beste met u en de VGST voor. De VGST mag haar handen dichtknijpen met amica Dral, mevrouw de assessor!


X