Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat de Jong
Zwart, zwaar en vruchtbaar is de grond. Sterk, stoer en voortvarend zijn de vier mannen die de voren trekken door het vochtige landschap; Een ochtend met rijp op de bladeren maar een warme zon op de wangen. Zo is Senaat de Jong bezig met het land in liefde, kracht en doorzettingsvermogen. Hun spreuk spreekt dit uit: Qui considerat nubes numquam arabit, niet gedachtespinsels najagen maar daden zijn het antwoord. Deze vijfentwintigste Senaat der VGST ging u voor naar een nieuwe tijd met nieuw elan.De senaatsvergaderingen werden geinspireerd door een uitstekende Islay; Bowmore, een zachte, smakelijke whisky met de smaak van turf, eikenhouten vaten, en vers geploegde grond.
Voor de deur van de Assessor glansde een prachtige senaatsbolide, de BMW 316. Het VGST-logo prijkte trots op de motorkap. Deze auto was natuurlijk allereerst bedoeld als statussymbool, maar werd ook gebruikt voor het vervoer van de senaat.

Praeses - J.J de Jong

241469Deze jongeman, één bonk spieren, was de Praeses der VGST. Visionair als hij is, leidde hij de vereniging, corporaal als hij is, was hij een voorbeeld voor de vereniging. Nadenkend als hij is, vertegenwoordigde hij de intellectuele pijler. Chaotisch als hij is, zou hij wel eens student geweest kunnen zijn.
De van oorsprong Zuid-Afrikaan studeerde Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente. Naast het studeren deed hij veel praktijkervaring op door zijn lichaam tot het uiterste te testen op stootgevoeligheid en de mogelijkheid tot buikschuivers op asfalt. En hoewel de andere senatoren soms ook proefobject waren, is het meneer de Praeses tot nu toe nog gelukt de groep bij elkaar te houden.
Onder zijn bezielende leiding, vanuit liefde voor de VGST en zijn medesenatoren, beleefde de VGST dit jaar een geweldige Lustrumjaar.
Met de hamer stevig in de vuisten, staand op een bierkratje, troonde meneer de Praeses, amice De Jong, achter de katheder. Het was een tijd van daden.

Abactis - A. Wieringa

241488
Woordgrap Wieringa, allitererende Albert, rokjesdragende bommenwerper met voorliefde voor de, uit natie Duitsland stammende, ganzenpas. Zomaar wat woorden die moeten beschrijven wat onbeschrijfelijk is, namelijk deze jongeman, meneer de Abactis, amice Wieringa. De man met de pen en de man met het antwoord.

Innemend, vorsend en altijd bijdehand schreef en sprak hij. De senaatsvergaderingen sierde hij op met scherpe grappen en rake beschrijvingen. En hij wist als geen ander op de Algemene Vergadering, elke aanval op, en moeilijke vraag over, het beleid, hoe misplaatst ook, te weerleggen. Als dat niet lukte met een serieus antwoord dan lukte het hem wel met een kwinkslag. En als een waar literator beheerst hij de Nederlandse taal tot ver voorbij de puntjes, en voelt zich thuis in de diepste krochten van de etymologie. Zijn doorwrochte schrijfstijl was vermaard in heel amicaal Nederland.
Zijn zinderende verenigingsliefde die hem behalve 2 studies en geen studiepunten ook een geweldige reputatie en plaats in de geschiedenis heeft opgeleverd, gaven ons het vertrouwen dat hij ook dit jaar, zich vol vuur zou inzetten voor de VGST en zijn abactiale taak.

Fiscus - A.E. Ekkelenkamp


241472Het risico dat meneer de Fiscus zich te buiten ging aan zijn macht is fictief. De enige Senator uit Twek was namelijk de belichaming van moraliteit en gesterkt door zijn lidmaatschap van Ethics ltd. schuwde hij niet publiekelijk naar de herkomst van verenigingsobjecten te vragen. De broederbanden staan bij amice Ekkelenkamp ook hoog in het vaandel. Als vertegenwoordiger van ChOOSE zorgde hij er voor dat de broederbanden gewaarborgd en aangesterkt werden.
Daarnaast was de jongste Senator van Senaat De Jong een van de weinigen die, tot groot genoegen van meneer de Abactis, lachte om alle grappen.

Assessor - D. Werkman

241473Deadlines, deadlines en nog eens deadlines. Meneer de Assessor der VGST, in de persoon van amice Werkman, hield zijn commissies voortdurend scherp en alert. Een Cup-a-Soup om 4:00 ondersteunde hem daarbij. Structuur en doorbuffellen zijn voor deze rasechte Groninger niet vreemd, meneer de Assessor ontging dus niets op het gebied van commissies.

Meneer de Assessor fungeerde naast contactpersoon voor de commissies ook als chauffeur van de senaatsauto, waar hij vele kilometers (en sigaarbochtjes) in heeft gemaakt. In de senaats-BMW reed meneer de Assessor het hele land door. Alwaar hij het motorblok (van echte Duitse kwaliteit) tot het uiterste testte, tot groot plezier van meneer de Abactis. Naast autorijden houdt meneer de Assessor ook van rammen: een caravan kratten, een kapel plaatsen bij onze zusters in Kampen en in een nacht bijna alle VGST-kasten langsgaan. Hoe grootscher, hoe beter, lijkt zijn motto te zijn.
Achter deze levendige persoon schuilt echter ook een denker, amice Werkman verdiept zich met alle plezier in klassieke filosofie en ethiek, hij was dan ook niet voor niets lid van Ethics Ltd. het oudste A-dispuut der VGST.
Amice Werkman stond als student werktuigbouwkunde ingeschreven bij de universiteit en dat was te merken aan zijn liefde voor de senaatsauto en constructies die vooral zwaar en groot zijn. Hij koestert eveneens liefde voor een lekkere sigaar, een goed glas whisky en een zekere amica.Deze vier mannen hebben een jaar lang de VGST voorgeleefd, getrokken en gediend. Hiervoor vertouwden ze op, en geloven ze in de hulp van God die hemel en aarde heeft geschapen.

X