Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat Boersma III

241492


Amicae amicique,
Het jaar 2006/2007 is getekend door de 24e Senaat van de VGST; Senaat Boersma III. Na jaren van klotsende golven, nutteloze dagdromen en smeulende vuurtjes was het tijd om de verroeste drietand achter te laten en de slaphangende palmen tot het verleden te beschouwen. In dit jaar werd het schip, de VGST, gekoerst middels de sextant. Er is historie geschreven. Senaat Boersma III, de vierentwintigste Senaat stelt zich hier aan u voor.

Praeses

241493

Sommige mensen zijn geboren praesides. Meneer de praeses, amice Boersma, is zeker zo iemand. Nadenkend, verstrooid, idealistisch, actief, nachtbraker, studentikoos, amicaal, een beetje gek, uitzonderlijk pannenkoekenbakker, visionair en als het moet een stemgeluid met flink wat decibel. Ondanks het feit dat dit toch geen makkelijk jaar was, leidde hij zowel de vereniging als de Senaat gelijk een ware kapitein. Zijn enthousiasme en liefde voor de vereniging kon en kan zelfs geen Delfterik onberoerd laten. Ongewild slaat het op u over en neemt het de overhand. Deze gave heeft er menigmaal voor gezorgd dat er, in ieder geval bij zijn senaatsmaatjes, weer volop energie om was om vol enthousiasme met alle werkzaamheden verder te gaan.

Abactis

241494

Rake, scherpe grappen in een climax van een brief, die doorspekt is met toespelingen op de superioriteit van de VGST, waren feit in alle brieven die amice Van Dijk als Abactis mocht schrijven. Zonder ophouden bleef hij schrijven, zonder ophouden las hij ze voor aan de Algemene Vergadering.
Drie briefwisselingen per vergadering waren eerder regel dan uitzondering, en ook tijdens de senaatsvergaderingen waren de amicale brieven vaak een bron van vermaak. Naast dat meneer de abactis voor zijn inspiratie vaak een fles whisky op zijn kamer had staan, toonde hij door middel van zijn brieven ook een stukje van z'n gemoedstoestand, omdat deze vaak meespeelde in de vorming van de brieven.
Amice Van Dijk heeft afgelopen jaar laten zien dat abactis geen functie is, maar een levensstijl.

Fiscus

241495

Kenmerkend voor dit heerschap is de uitbundige, nimmer tanende vrolijkheid waarmee hij elke seconde van zijn leven placht in te vullen. Gedreven door welhaast jeugdig enthousiasme – iemand die hem niet kent zou het overdreven vinden, maar wij weten beter – pakt hij elke taak die hij voorgeschoteld krijgt groots en doeltreffend aan. Er zijn geen mensen die hem van zijn pad af kunnen brengen, als hij die eenmaal in slaat. Met zijn relativeringsvermogen weet hij elke stuiver zorvuldig om te draaien en alle kritiek over zijn mensonterende spelling weg te cijferen. Langzamerhand dringt bij de lezer het
besef door dat deze jongeman een echte HBO'er in hart en nieren is: een harde werker, een eenvoudige vrolijke knul, een waar fiscus der VGST.

Assessor

Afgelopen jaar stonden de commissies onder de lieve, doch resolute leiding van amica Wilts. Alle commissies mochten dit jaar gevuld zijn met capabele mensen, dankzij de mensenkennis die mevrouw de assessor rijk is. Door deze optimale commissieindeling was er een rustgevend vertrouwen in de commissies, dat nooit beschaamd is. Ze was altijd in voor high-efficiency en upspeed senaatsvergadering, waarbij tijdslimieten strikt genomen dienden te worden. 

Daarnaast is er natuurlijk nog de charme van mevrouw de assessor waardoor geen stok of roede nodig was om commissies aan te sporen of problemen op te lossen. Meelevend en goedgemutst werden alle notulen met een kritische blik onder de spreekwoordelijke loep genomen om zo op de hoogte te blijven van het rijlen en zeilen van de commissies en om zonodig bijsturing te geven. Ondanks dat mevrouw de assessor misschien graag als stoere Assessor met vuurwapen afgebeeld wil worden, moeten we toch concluderen dat ze vooral die charmes gebruikt heeft om dit jaar de boel te leiden. Dat ze daarbij soms te veel hooi op de vork nam, zullen we haar niet kwalijk nemen. De derde vrouwelijke Senator der VGST werd een feit in de 24e Senaat. 


24e Senaat der VGST ~ Senaat Boersma III

241496

241497X