Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat van Dijk

241528


Het seizoen 2004/2005 mag Senaat Van Dijk de vereniging aanvoeren. Met bezieling wil deze Senaat de VGST in vuur en vlam zetten voor alles wat de vereniging te bieden heeft. De VGST moet een plek zijn die warmte en licht uitstraalt. Hiervoor is het enthousiasme van de leden van groot belang en dat wil Senaat Van Dijk in het bijzonder stimuleren. De VGST moet een plaats blijven waar de leden elkaar kunnen opbouwen, stimuleren in het geloof, veel plezier kunnen maken en wijsheid vergaren, zowel uit boeken als uit de levens van anderen. Hier wil Senaat Van Dijk het komende jaar zijn vonkje aan bijdragen. Gewapend met een fles Guatemalaanse rum en met de vlam - die in de harten van de Senatoren brandt - als logo, gaat hij op pad. Maar bovenal willen we deze tocht samen met God maken, omdat Hij de Gever van al het goede in de VGST is.  

Praeses

241529

De praeses van Senaat Van Dijk wordt door zijn studiegenoten Willem-Jan en door de VGST Van Dijk (sr.) genoemd. Om de vereniging onder zijn leiding te laten vlammen, heeft hij zijn studie Chemische Technologie dit jaar op een lager pitje gezet. Dit was voor hem een emotionele keuze, wat vooral te wijten is aan zijn overgave aan de chemie. Door dit dilemma, en zijn verstandige keuze om toch in de Senaat te gaan, is hij binnen de Senaat de ideale ervaringsdeskundige voor de ProCo, die het jaarthema ‘Verstand versus Emotie’ invulling mag gaan geven. Meneer de praeses heeft een groot denkvermogen en is een scherp analyticus. Dat zal hem van pas komen tijdens een AV, want hij is degene die het overzicht mag bewaren. Afgelopen jaarvergadering heeft hij al bewezen dit voortreffelijk te kunnen en liet hij zien dat hij oude ballen de mond durft te snoeren. Meneer de praeses houdt van het totaalpakket dat de VGST te bieden heeft, houdt van de vereniging 

Abactis

241530

H.J. Rosier is geen man van woorden, maar van daden. Toch hij is uitermate geschikt voor de taak van abactis. De Woorden, Ideeën, Zinnen, Metaforen en Grote Concepten die in zijn hoofd rijpen vinden lang niet altijd een uitweg via zijn stembanden. Veel meer zijn het zijn brieven waarin hij laat zien het duel met de Nederlandsche Taal aan te kunnen. Meneer de abactis is zeker geen man van Grote Woorden, maar kenmerkt zich door zijn bescheidenheid en fijnzinnige humor, een eigenschap die hij met meerdere nuchtere Groningers gemeen heeft. Hij heeft zich voorgenomen dit Senaatsjaar één groot feest te laten worden, een taak waar hij als olim-excessencommissaris zijn hand niet voor omdraait. Naast zijn zware taak als abactis verdiept hij zich zo af en toe nog wat in zijn studie Werktuigbouwkunde, waar hij inmiddels in de Master-fase beland is. Hierdoor weet hij als geen ander met spanning en stress om te gaan, wat voor een abactis zeer belangrijk is. Senaat Van Dijk is trots op zijn abactis, de man die de pen en inkt gebruikt zoals een vakman lasapparaat en electrodes hanteert! 

Fiscus

241531

Fiscus van de Senaat van Dijk is B.B. Norg. Hij draagt dit jaar zorg voor het hele financiële hebben en houden van de VGST. Begrotingen, balansen en rekeningafschriften zijn hem een lust voor het oog. Zijn grote doel en uitdaging is de uitgaven laag te houden en inkomsten hoog. Daarbij moet natuurlijk de vereniging goed blijven draaien en de contributie zo laag mogelijk zijn om iedereen tevreden te houden. Een grote en verantwoordelijke taak is weggelegd voor meneer de fiscus, maar gelukkig is hij iemand die dit aan kan. Zijn ervaring als fiscus van meerdere grote VGST-commissies en zijn studie Small Business maken hem, gecombineerd met zijn uiterst grote discipline, tot een groot financieel rentmeester. Naast het fiscaat zal meneer de fiscus contactpersoon zijn van ChOOSE en zich bezighouden met allerlei algemene Senaatstaken. 

Assessor

241532

Meneer de assessor, genaamd B. Kievit, is al het langst van de Senaat bezig met zijn taak. Als herder der commissies mocht hij namelijk voor de zomer al instructies schrijven voor de grotere commissies. Dit ervaringsverschil met de rest van de Senaat werd tijdens het afgelopen novitiaat duidelijk, toen hij helemaal los ging bij het ad hoc instructies bedenken voor onze o zo geliefde OBON. Meneer de assessor studeert Biomedische Technologie aan de UT. Toch is hij niet zo een klinisch figuur als men hierdoor zou vermoeden. Integendeel, hij kenmerkt zich door vurige warmte voor zijn commissieschaapjes. Bewogen van hart en met een flinke dosis (soms onbegrijpelijke) humor leidt hij ze op het juiste pad. Verder mag ook zeker niet onderschat worden dat meneer de assessor de notulen van de AV iedere keer moet uitwerken. Deze klus vergt een behoorlijk stukje tijd van hem. Als laatste willen we ook de Delftsche tweelingbroer van meneer de assessor niet onvermeld laten. Bij deze.

X