Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat Bos

241561


Amicae amicique, intimae intimique,


Op 20 september 2003 is Senaat Bos geïnstalleerd als 21e senaat der VGST. Het is de droom van Senaat Bos om in het verenigingsseizoen 2003-2004 een optimale groei te zien op het gebied van persoonlijke vorming. De korenschoof die na een groeiseizoen vruchtbaarheid, eenheid en soliditeit uitstraalt, symboliseert dit. Daarom heeft een Senaat Bos een voorliefde voor koren en dat wat daarmee te maken heeft. Dit uit zich onder andere in de keuze van het senaatslogo, het drinken van graanjenever en het fan zijn van de bijbelse figuur Jozef.


Praeses

241545

W.J. Bos is de praeses van Senaat Bos. Als praeses is hij de man die dit jaar de VGST mag leiden. Zowel inhoudelijk als sociaal is hij iemand die de vereniging op sleeptouw neemt. Met een meer dan gewone interesse in zaken die spelen in de VGST werpt hij zich in discussies, met als doel een betere vereniging voor gereformeerde studenten in Twente. Naast de algemene leiding heeft meneer de praeses de leiding op Algemene- en senaatsvergaderingen waar hij met zijn ruime ervaring als student bestuurskunde het grote overzicht weet te houden. Hij gebruikt hiervoor ander andere zijn Meerdere Maanden Termijn Planning. Het overzicht houden bevalt hem zo goed, dat hij zelfs eraan begonnen is om zijn kamer op te ruimen, wat zeker als uitdaging betiteld kan worden.


Abactis 

241547

Dit jaar heeft J.G. Leskens de zware functie van abactis op zich genomen. Namens de VGST zal hij, door middel van zijn brieven, andere verenigingen confronteren met hun tekortkomingen en daden op amicaal gebied. Verder treedt hij tijdens Algemene Vergaderingen op als woordvoerder van de Senaat en verdedigt dan ook het beleid van de Senaat. Een andere grote taak is het notuleren tijdens Senaatsvergadering, waar hij een ideale combinatie van studentikoziteit en zakelijkheid weet te bereiken. Zoals het een goed abactis betaamt is ook amice Leskens in het bezit van een creatieve geest. Dit in combinatie met zijn scherpzinnigheid en kritische houding maken hem tot een van de betere abactides. Dit alles probeert hij te combineren met een studie Civiele Techniek.


Fiscus 

241548

Meneer de fiscus, J. Verbree genaamd, is een denker. In zijn denkbeelden spelen zaken als 'rechtvaardigheid', eerlijkheid en waardigheid een belangrijke rol. In zijn wereld krijgt de omgang met geld zoals zakenmannen en handelaars dit doen geen plaats toebedeeld. Een filosofische en principiële kijk tegen dit ruilmiddel passen daarentegen veel beter in het straatje van meneer de fiscus. Het is voor meneer de fiscus vanzelfsprekend dat deze visies een concrete rol toebedeeld krijgen door middel van strakheid, precisie en een tomeloze inzet. Meneer de fiscus stapt bij tijd en wijle uit zijn denkwerelden en stort zich dan in het feestgedruis. Al de borrels, verjaardagen en feesten die een senator bezoekt zijn aan hem wel besteed. Naast zijn dagelijkse bezigheden heeft meneer de fiscus ook nog hobby's: zijn studie toegepaste wiskunde is er hier een van.


Assessor 

241549

Het aansturen van commissies is de hoofdtaak van meneer de assessor:
R.M. Keuning. Ondanks dat hij TBK studeert, hoeft de VGST met deze assessor zeker niet bang te zijn voor kille zakelijke relaties tussen commissies en meneer de assessor. Integendeel: zijn enthousiasme en borrelliefde uit hij maar al te graag. Hierdoor heeft hij ook geen enkele moeite om op een wat relaxtere manier VGST'ers aan te sturen bij hun commissiewerk. De zakelijke Keuning is dan ook slecht te vinden in zijn log-systeem, waarin hij zoveel mogelijk zaken bijhoudt in schema's, logfiles en planningen.
Het schrijven en uitwerken van notulen van Algemene Vergaderingen is de tweede grote taak die op de schouders van Keuning terecht komt. Met een grap (en af en toe een grol) probeert meneer de assessor zo goed mogelijk weer te geven wat er bewuste avonden is gebeurd.

X