Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Senaat Dubbink

241448
Sinds 24 september 2010 had senaat Dubbink de dagelijkse leiding van de VGST in handen. Onder het motto 'Vide audi ut ascendamus' zette de 28e senaat zich volop in om de VGST de meest gezellige, studentikoze en vormende vereniging van het land en omgeving te laten zijn. De vereniging werd de bergen ingeloodst op een weg die de vereniging ver boven de Twentse 35 meter boven N.A.P. deed uitstijgen en die nieuwe in- en uitzichten opleverde.
Vorming van het intellect door na te denken over het jaarthema 'Beschaving' in de vijf lezingen en een congres, vorming van maatschappelijke inzet door de leden verder te laten kijken dan de VGST lang is, vorming op christelijk vlak door de bijbelstudies op niveau te houden, vorming op sociaal gebied door leden elkaar regelmatig te laten ontmoeten en goed inhoudelijk contact te stimuleren. Maar onder dit alles lag een VGST die actief, studentikoos en gezellig is.
241431


Praeses - David Dubbink

241432Als het gaat om organisatie zonder steken te laten vallen, dan is hij de man. Met een calvinistische arbeidsethos is hij een efficiënt, betrouwbaar en een harde werker. Maar reken er niet op dat dit ten koste gaat van borrelen, naborrelen en na-naborrelen. Amice Dubbink is altijd van de partij. Hij was nooit de man van vooraan in de aandacht staan, maar zijn speeches ontberen zelden humor of onverwachte wendingen. Deze goed belezen praeses heeft vijf jaar verenigingservaring en er is geen twijfel in zijn kunnen om de basis te leggen voor een prachtig verenigingsjaar.Abactis - Diederik Bos

241433Deze lange gestalte weet op de sociëteit al brallend met een rood hoofd en een open keel een imposant beeld neer te zetten dat spat van enthousiasme. Zijn enthousiasme bleek vier jaar terug al, bijna een jaar lang heeft hij met de VGST meegedraaid terwijl hij nog geen ingewijd lid was. Onze penvoerder komt soms wat verstrooid over, maar schijn bedriegt. Hij weet de notulen enkele minuten na de senaatsvergadering volledig uit te werken, blijkbaar in staat te zijn zich ernstig te concentreren, en goed voorbereid op de algemene vergadering weet hij waar hij het over heeft. Zoals het een echte abactis behoort neemt hij geen blad voor de mond, maar spreekt het papier onbesmet zijn gedachten na.

Fiscus - Rik Kesteloo

241434De stille maar gesmeerd draaiende financiële motor van de vereniging is amice Kesteloo. Evenals de praeses is hij een betrouwbare, efficiënte harde werker. Weliswaar is hij bescheiden over eigen kunnen, maar geen werk van zijn handen is half af. Actiepunten zijn soms al uitgevoerd voordat ze zijn uitgedeeld, met name als het met de auto te maken heeft. Hij is tevens de moralist van de senaat die de verantwoordelijkheid niet ontwijkt als de anderen het te bont maken. Als liefhebber van auto's is hij de trotse beheerder van de senaatsaudi-100.Assessor - Jeroen Pierik

241435Bekend om zijn opvallende rode krullenbol, spontane acties en altijd aanwezige neiging tot het starten van een gesprek. Met zijn sociale capaciteiten is hij de uitstekende man voor het vullen en volgen van alle commissies binnen de VGST. Nooit verlegen om een afwijkende mening te verkondigen is hij de ideale brainstormer en uitvoerder van gewaagde ideeën. Spontaniteit is zijn handelsmerk en dat zijn acties soms ook op fysiek gebied risicovol zijn wordt voor lief genomen, hij heeft het immers altijd nog overleefd. Als het gaat om op tijd komen is hij zeer structureel, namelijk te laat. Behalve spontaan is hij ook degene die de menselijke kant voor betrokkenen bij elk stukje beleid goed in de gaten houdt.

X