Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken

Beschrijvende de belangrijke en bijzondere gebeurtenissen van de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente, de VGST, tevens bevattende enkele verhandelingen voor eenieder, beschrijvende levensrichtlijnen voor VGST’ers inzake traditie en mores.

Gedurende meerdere jaren opgetekend en onderhouden door:
amice W.A. Veling,
amice R. De Roode,
amice H. Nentjes,
amice G. Schutten,
amice M.J. Bodewitz,
amice H.B. Bos – 23e Dies Natalis, 3 maart 2006,
amice J. Heerssema – 25e Jaarvergadering, 26 september 2008,
amice A. Wieringa – 26e Jaarvergadering, 26 september 2009,
amice T. van Dijk – 27e Dies Natalis, 29 februari 2010,
amice H.Z. Bollemaat – 29e Dies Natalis, 30 maart 2012,
amice T. de Haan – 31e Dies Natalis, 25 april 2014
amice M.B. Appelman – 35e Jaarvergadering, 13 oktober 2017
amica N.J. Meijer – KVGST 38.3 (onder pseudoniem), 17 december 2020, 196e AV, 25 mei 2021
amica R.M.A.W. van Gurp - 39e Dies Natalis, 3 juni 2022

Geschiedenis

Afgelopen jaren is de VGST uitgegroeid tot een studentenvereniging die zich zowel op het studentikoze als het organisatorische als het intellectuele vlak kan meten met elke willekeurige andere studentenvereniging in Nederland. Zij is een fantastische vereniging, die middels een lang proces, waarin veel en vaak dingen veranderd zijn, geworden is tot één van de beste verenigingen in den lande. De VGST wordt vaak arrogantie verweten door de zusterverenigingen. Dit verwijt geeft al aan dat zij het inderdaad niet begrepen hebben. Trots is iets anders dan misplaatste arrogantie. En wanneer u simpelweg beter bent, is het geenszins onterecht om daar trots op te zijn. Middels deze geschiedenis zult u hopelijk iets ervaren van de trots die in elk VGST-hart leeft, de trots die niet leeg is, maar elke keer weer wordt bevestigd.

Deze geschiedenis kan grofweg worden ingedeeld in de volgende periodes:

 • VGST-prehistorie (1978-1983): het ontstaan van de vereniging
 • De Beginjaren (1983-1987): ontdekken, groeien en vormgeven
 • Studentikoze Periode (1987-1989): studentikoze transformatie
 • Sociale Periode (1989-1998): groei persoonlijke betrokkenheid
 • Getuigend Réveil (1998-2003): opleving van getuige-zijn
 • Identiteitscrisis (2003-2008): discussies over de invulling van het novitiaat, de lidmaatschapseisen en het gereformeerde karakter van de VGST
 • Opengaan (2008-2012): de vereniging wordt interkerkelijk
 • Studiedruktoename (2012-2015): toename aantal vrouwen en aanpassen aan toegenomen studiedruk
 • Zelfkritisch (2015-2019): reflectie op het novitiaat, intellectualiteit en sociale openheid
 • Pandemische Creativiteit (2019-2021): oplossingsgericht denken in een tijd van afstand
 • Sociale Verbondenheid (2021-Heden): toename van sociale en persoonlijke verbondenheid


Meer over de grove contouren van de VGST-historie is te vinden in later tussengevoegde intermezzo's die de trends en het denkklimaat binnen de VGST in de genoemde periodes nader beschrijven.

X