Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken - VGST-prehistorie

Over de begintijd der VGST is heden ten dage weinig bekend. Dit vredige verleden, versluierd achter de roerige tijden die kort daarna zullen volgen, is evenwel, hoe tegengesteld ook aan de latere geschiedenis, het begin van de VGST. En in dit begin heeft de VGST veel weg van een HBO-vereniging, een HBO-vereniging van het type waarvan ze zich in latere jaren zo fel zal distantiëren, een van het type ten opzichte waarvan wij nu zo'n enorme afstand voelen. Wellicht verklaart dit ook de onbekendheid van dit verleden. Voor de oprichting der VGST bestaat er al een soort van HBO-vereniging in Enschede, met een sterk informeel karakter. De statuten bestonden uit een enkel artikel:

“De HBO-vereniging Twente heeft geen naam, en zeker geen Latijnse”.

Een aantal gereformeerde studerenden van de HBO instellingen of de TH in Enschede, komen af en toe samen voor een bijbelstudie of een feestje. In 1978 wordt een serieuze poging gedaan om een studentenvereniging op te richten. De circa zeven studenten kunnen het echter niet eens worden over het toelatingsbeleid. Moet lidmaatschap ook mogelijk zijn voor niet-Gereformeerd-Vrijgemaakten? In 1986 wordt de naam THT veranderd in De Technische Universiteit Twente (later verdwijnt het woord ‘technische’ uit de naam). In de jaren hieraan voorafgaand groeit de THT alreeds uit tot een Hogeschool van serieuze grootte. Daarom meent een aantal "leden" van dit HBO-verenigingetje, voornamelijk de THT'ers dat het tijd wordt om een gereformeerde studentenvereniging op te richten, naar het voorbeeld van een aantal andere VGS’en in den lande. HBO’ers kunnen hier gewoon lid van blijven en in zekere zin wordt het reeds bestaande verenigingetje dus gecontinueerd.

De VGST wordt gestart op 21 oktober 1982 en officieel opgericht op 16 juni 1983. De eerste statuten zijn dan al gemaakt. Dezelfde dag wordt de eerste senaat gekozen, bestaande uit de amici Kloppenburg (praeses), Herder (abactis), Oosterhoff (fiscus) en De Jonge (assessor).

De Beginjaren >

X