Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken – Sociale Periode

Intermezzo 1989-1998: Sociale Periode

Het is mooi om te zien hoe de VGST soms in extremen valt maar nooit erg daarin doorschiet. In reactie op de studentikoze opleving is er vrijwel onmiddellijk een sociale tegenbeweging die pleit voor hartelijkere omgangsvormen. De Bijbelstudie wordt in deze periode ook vast onderdeel van de VGST. Deelname hieraan is altijd op vrijwillige basis geweest, omwille van de jeugdverenigingen van de kerk. Omdat er toch wel sprake is van een niveauverschil tussen de jeugdvereniging en de VGST-bijbelstudie en de variatie in de eerstegenoemde per kerk nogal varieert, kiezen de meeste leden toch voor het volgen van bijbelstudie bij de VGST. We zien in deze periode dat de VGST nooit onverdeeld is geweest over de lidmaatschapseisen. Reeds in 1989 staan de voorwaarden van het lidmaatschap ter discussie. De VGST groeit verder uit tot een vereniging met een grote betrokkenheid op elkaar.

Senaat Van Veen '89/'90

Deze senaat, met zijn leden uit jaargroep ‘87, bestaat uit de amici Van Veen (praeses), Wassink (abactis), Leppink (fiscus) en Vonk (assessor). Hij kenmerkt zich door stijl en studentikoziteit en stimuleert de vereniging door haar hierin voor te gaan. Gekleed in strakblauw colbert en stropdas met Van Bommels aan de voeten straalt hij dit dan ook uit. De senaatsdrank wordt cognac. De vergaderstijl wordt weer aangepast: de vergadering wordt nu strak geleid. Vanwege de lange vergadertijden wordt de ‘nunc est bibendum’-pauze ingelast, al snel gevolgd door een croquetpauze. Het hard zingen gaat over in brallen en men stelt zelfs een bralbundelcommissie in, die in de dan nog verre toekomst ook een bralbundel zal vervaardigen. De senaat stelt ook een eerstejaars-commissie in, de DistributieCommissie (DisCo), die zich bezighoudt met de verspreiding van het Kleintje VGST en ander voor de vereniging bestemd papierwerk.

Opengaansdiscussie

Dit jaar komt de discussie op gang over het al dan niet opengooien van de vereniging. Gastleden zijn vaak niet minder gereformeerd/bijbelgetrouw dan leden van de VGST maar mogen niet meestemmen, wat tot scheve gezichten leidt. Het is de vraag hoe juist het is om alleen mensen die lid zijn van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) toe te laten tot de vereniging. Aan de andere kant leidt opheffing van deze regels tot een heel aantal praktische problemen. Ook zijn er mensen die principieel tegen afschaffing van deze regel zijn. Deze discussie suddert altijd door en laait af en toe weer in alle hevigheid op.

PaCo en PVT

Senaat Van Veen stimuleert de gang naar het paascongres in alle hevigheid. Het paascongres is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Daarnaast is het dé uitgelezen mogelijkheid om de VGST naar buiten toe te profileren, zo redeneert men. De senaat gaat daarin zelfs zo ver dat hij de VGST niet inschrijft voor het tegelijkertijd te houden PVT. Dit gaat een aantal verenigingsleden te ver. Na een verhitte discussie op de AV schrijft men zich als nog in, en zelfs de senaat is even aanwezig, op de manier waarop hij op een toernooi stimulerend aanwezig pleegt te zijn. Dat wil zeggen, op kousevoeten begeeft hij zich door de zaal naar de het dichtst bij het speelveld aanwezige bank om daar de Van Bommels weer aan te trekken. Vervolgens wordt de senaatsyell aangeheven:

"Hinos Hoppos Hos, Ut cognostrans nos".

HBO-loog en cabaret

Ook op het HBO-loog is de VGST nadrukkelijk aanwezig. Men is daar blijkbaar zo onder de indruk van het VGST-cabaret van het voorgaande jaar dat de VGST ook dit jaar weer met de beker naar huis mag, zonder aan het cabaret mee te doen. Ja, ook het cabaret is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen verenigingsactiviteit: in oorsprong ontstaan aan de Wulpstraat, waarvan de bewoners het eerste cabaret op de dies verzorgden, is de cabaretkoorts onder de hele vereniging, met name onder jaargroep '87, verspreid. Inmiddels is uit het Wulpstraatcabaret een serieuze cabaretgroep ontstaan, "voet bij stuk", met Gerard Boersema, Gerrit Bril, Anette van der Laan en Jan Bruijn. Gedurende twee jaar zijn zij actief en vormen het neusje van de zalm in Enschede en omstreken. Dit is het eerste jaar dat de vereniging het broedervoetbaltoernooi wint. Ook hiervan wordt een traditie gemaakt: pas in '94 verliest de VGST weer en wordt zij tweede.

Sociëteit

Ondertussen vinden er belangrijke veranderingen plaats omtrent de sociëteit. De verhuurder vaardigt een rook- en drankverbod uit, waarop de vereniging het contract opzegt. Men stelt de ZoekSo in, een commissie die een nieuwe sociëteit zoekt en ook vindt, aan de Lipperkerkstraat, in De Poal.

Senaatslint GSVG

Er worden drie amicale bezoeken gehouden die, stuk voor stuk, dankzij de enthousiaste inzet van de VGST, een groot succes worden. Tijdens het bezoek aan ATV gaat een aantal amici op zoek bij een oude vriend in Groningen die het inmiddels tot senator heeft geschopt bij de GSVG. Hij is er zo irritant trots op dat de amici het niet kunnen laten zijn senaatslint mee te nemen. Dit is het begin van een enorme rel met de GSVG die er in resulteert dat de Othmar, waar het lint inmiddels als trekker van het toilet fungeert, besluit het huis te barricaderen tegen mogelijke represailles, terwijl de senaat van GSVG besluit de amicale banden te bevriezen.

KS-strijd

De verkiezingsstrijd laait weer hoog op. De senaat stelt zichzelf kandidaat. Hier tegenover staat de door de senaat gekandideerde tegensenaat, bestaande uit de senaat zelf. De senaat stickert er vrolijk op los. De door de senaat gekandideerde KS gaat hier echter over heen met de Zwelgje-actie, waarbij menig onschuldige lantaarnpaal met Zwelgje wordt beplakt. Het totale ledenbestand bedraagt aan het eind van het jaar 94.

Novitiaat ’90 - rustigjes

De NovCie van dit jaar komt met een aantal creatieve ideeën maar kan die helaas niet of nauwelijks uitvoeren door het geringe aantal foeten: zes. Een jaar later zullen ze alsnog op de lichting '91 uitgeprobeerd worden.

Senaat Haitsma '90/'91

Ook de senaat van dit jaar is samengesteld uit leden van jaargroep 87, te weten de amici Haitsma (praeses), Teekens (abactis), Beekman (fiscus) en De Vos (assessor). De onder senaat Van Veen bereikte graad van studentikoziteit en stijl wordt door senaat Haitsma geconsolideerd. Daarnaast wenst hij het intellectuele en het culturele niveau van de vereniging op te krikken. De commissie Brood en Spelen (B & S) wordt ingesteld die een drietal culturele avondjes combineert met een daaraan voorafgaande maaltijd. Dit jaar wordt de kast Opus 12 opgericht, een naam die nog vaker terugkomt in de VGST-geschiedenis.

Verkering VGSU

De amicale banden met verschillende verenigingen worden nog eens extra aangehaald met onder andere een drietal amicale bezoeken. Eén daarvan, die van de VGSU in Twente krijgt nog een staartje. De VGSU blijkt geheel voor de VGST gevallen te zijn, en onze eerste verkering is een feit. Wanneer de VGST dat echter op Valentijnsdag met een bezoek in de sociëteit aldaar komt vieren, en daarmee ook een uitstekende indruk achterlieten op de daar op een propagandadag aanwezige aspirant-novieten, slaat de stemming in Utrecht volledig om. Dit is, zoals later zou blijken, de druppel die de emmer doet vollopen: slechts één druppel en zij loopt over… maar daarover later meer.

Senaatslint GSVG

Ondertussen zit senaat Haitsma nog steeds met de tijdens senaat Van Veen begonnen kwestie met het senaatslint van de GSVG. Het lint is inmiddels gedupliceerd en deze duplicaten zijn aan verscheidene verenigingen aangeboden. In Groningen staat men nog steeds op teruggave van het origineel en de banden zijn nog steeds bevroren. Maar wat blijkt? Slechts één brief en een gezamenlijke lunch met de nieuwe senaat van de GSVG voldoet. De amicale banden worden weer opgewarmd, en een probleem de wereld uit geholpen, tijd dus om een nieuw probleem te scheppen. Dus wordt de sociëteit van de GSVG ook maar geramd. Men is daar zo verrast dat er zelfs niet gereageerd wordt.

Huishoudelijke zaken

Van de vele opgerichte disputen zijn er inmiddels nog maar twee over. Ethics Ltd. is op sterven na dood, maar het dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. is in de bloei van haar leven.

Tijdens de verkiezingen wordt de voltallige KS Brand al in de eerste ronde gekozen, een unicum. De vereniging telt dan nog 83 leden.

Novitiaat ‘91 - Zeilrampen

Het novitiaat is inmiddels gesetteld. Jaargroep '91 wordt tot een groep gevormd. Men sluit het novitiaat af met een dag zeilen, die leidt tot één van de grootste financiële rampen uit de geschiedenis van de vereniging. Slechts drie van de vijftien zeilboten komen onbeschadigd terug. Schadeposten zijn onder andere een gebroken mast, een gat in de romp van een kwart vierkante meter en een totaal doorgebrande motor. Totale kosten (ondanks verzekering): bijna 700 gulden. Uiteindelijk is het niet de vereniging die betaalt: alle deelnemers aan het zeilevenement leggen zelf geld bij om de schade te betalen.

Senaat Brand '91/'92

Met senaat Brand neemt eindelijk jaargroep '89 het roer over na twee jaar van '87-senaten. De senaat wordt gevormd door de amici Brand (praeses), Veening (abactis), Kleen (fiscus) en Messelink (assessor).

Bijbelstudie

Senaat Brand maakt zich sterk voor een door de vereniging georganiseerde bijbelstudie. Een heftige discussie ontbrandt binnen de vereniging. Sommigen zijn tegen, omdat de vereniging niet nóg meer de jeugdverenigingen moet gaan ondervangen. Het gebeurt al zo weinig dat gereformeerde studenten in Enschede ook in de plaatselijke kerk lid zijn van de jeugdvereniging. Met de komst van bijbelstudies ziet men hier al helemaal een einde aan komen. Aan de andere kant is de vereniging natuurlijk in eerste instantie ontstaan uit een dergelijke jeugdvereniging voor studenten. Uiteindelijk worden de bijbelstudies toch ingevoerd, maar deelname is geheel vrijblijvend; dit in tegenstelling tot de themagroepen die verplicht zijn. Het blijkt een groot succes. Men onderzoekt enkele werkvormen en komt uiteindelijk op de zogenaamde RSK-methode, de methode die onze broedervereniging de RSK pleegt te hanteren. Langzamerhand worden ook de bijbelstudies een bloeiend aspect van onze vereniging.

Disputen

Met het dispuutsleven gaat het steeds slechter. Zelfs met het voorheen zo goed lopende dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. gaat het nu minder goed. Wel richten de eerstejaars een eerstejaarsdispuut op, Eureka!, dat zich bezighoudt met wiskundige spelletjes en problemen. Veel ouderejaars is dit een doorn in het oog. Jaargroep '91 wordt er van beschuldigd zich teveel op zichzelf te richten, een soort sub-verenigingetje te vormen. Dit dispuut vormt daar wel de exponent van.

Kleintje VGST

Tussen de senaat en de redactie zijn nogal wat strubbelingen. Met name de hoofdredacteur schrijft ongevraagd allerlei redactioneel commentaar bij artikelen van anderen, wat sommigen van hen niet weten te waarderen. Dit levert hem weer commentaar van de senaat op. Wanneer de senaat buiten de redactie om de DisCo opdracht geeft het woord 'verneukt' af te plakken, dient hij schriftelijk zijn ontslag in. Ondertussen heeft de voorzitter van de DisCo, in een ludieke bui, de woorden afgeplakt met doorzichtig plakband. Dit kost hem de kop. De senaat neemt het bestuur van de DisCo zelf ter hand en de DisCo-voorzitter wordt oneervol gedechargeerd. De senaat en hoofdredacteur leggen ruzie weer bij en de redactie blijft gewoon in dezelfde bezetting doordraaien.

VerWegUitje

Naast het gebruikelijke afsluitend weekend organiseert senaat Brand een uitje naar Parijs. Dertig amicae et amici liften naar Parijs. Ze slapen daar in een legertent, zingen het Wilhelmus onder de Arc de Triomphe en vieren Koninginnedag op de Champs-Élysées.

Novitiaat ’92 - Ziekenboeg

Tijdens het novitiaat '92 zorgen een te strenge NovCie en de manipulaties van een mentor voor iets geheel nieuws: een groep foeten die in opstand komt en massaal het lidmaatschap van de vereniging riskeert te verliezen. Uiteindelijk worden de zaken toch rechtgezet en krijgt jaargroep '92 bij wijze van represaille van de vereniging de fysiek zwaarste AfKaP ooit over zich heen, te weten: twee mensen met een arm uit de kom, een gekneusde elleboog, drie gevallen van ziekte door oververmoeidheid en een lichte hersenschudding.

Senaat Rittersma '92/'93

Senaat Rittersma Senaat Rittersma bestaat uit amice Rittersma (praeses), amice Gort (abactis), amice Hoorn (fiscus) en amica Teekens (assessor).

Kastenoorlog

Rond de Kerst breekt er een kastenoorlog uit als het Ganzediep bij Dommelstein een sleutel in de deur ramt en afbreekt. Wanneer Dommelstein diezelfde avond terugkomt van een feest moet ze haar eigen deur intrappen en een nieuw slot monteren. Vanzelfsprekend volgt er een wraakactie in samenwerking met Bruggenmors. Amice Admiraal klimt via de regenpijp over het balkon naar binnen. De voordeur is echter volledig gebarricadeerd, terwijl alle brasobjecten meegenomen zijn; enkel een kleine schedel wordt meegenomen. Ondertussen heeft Opus 12 haar kans schoon gezien om Bruggenmors te rammen: de stoppen en wat ander huishoudelijk materieel wordt meegenomen. Deze actie wordt na afloop van een gesteld ultimatum beantwoord met een tegenramactie op Opus 12 door de bewoners van Bruggemors en het voltallige dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. dat toevallig op Bruggemors aanwezig is. De hele woonkamer van Opus 12 wordt leeggehaald op het tapijt, het orgel en de onderstellen van de twee banken na. De bewoners van Opus 12 eten elke dag bij een andere kast want ook de gasslang van het fornuis was meegenomen. Ze gijzelen nog een lid van Bruggenmors en krijgen uiteindelijk een week of twee later hun bezittingen weer thuis bezorgd.

Disputen

Met het dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. gaat het ondertussen slecht. Men doet nog een poging met nieuwe leden nieuw leven in te blazen, maar de reputatie van uitzonderlijke arrogantie speelt het dispuut parten. Ondertussen begint Ethics Ltd. zich meer te roeren in de vereniging. Het dispuut schrijft artikelen in het Kleintje VGST en profileert zich. Ondanks het grote aantal randleden dat het dispuut rijk is, draait Ethics erg goed.

Lustrum

In maart wordt het tweede lustrum gevierd. Men heeft senaat Rittersma wel verweten dat hij alles op het lustrum gegooid heeft en dat hij verder niets heeft gedaan. Het lustrum was echter zo briljant dat alles wat hij eventueel gedaan zou hebben daarbij toch in het niets zou zijn gevallen. Tien dagen lang viert de VGST feest. Men heeft geleerd van het eerste lustrum; amice Abbring, toen al lid en nu twee jaar lang adviseur van de senaat inzake het lustrum, zorgt dat het geleerde ook toegepast wordt. Het is briljant, en 'de briljant' is dan ook het thema van het lustrum. De lustrumbundel, 'Decade' genaamd, is een lijvig boekwerkje met intellectuele en geschiedkundige artikelen, afgewisseld met VGST-cabaret. Tijdens het lustrum worden zeven edities van een speciaal lustrumdagblad uitgegeven. In het lustrum wordt een groot deel van de financiële buffer opgemaakt. Dit is duidelijk te merken aan het stijlvolle slot van het lustrum, een schitterende dies natalis waar duidelijk heel veel tijd en geld in is gestoken. De sfeer en de maaltijd zijn goed en het gebrek aan kwaliteit van een enkele speech van een afgevaardigde wordt ruimschoots gecompenseerd door het antwoord daarop van de VGST. Zelfs het eerstejaarscabaret is, geheel tegen de traditie in, uitstekend. Om zes uur 's morgens gaat dan ook een ieder zijns weegs met het gevoel geschiedenis te hebben geschreven.

Novitiaat ‘93 - Amsterdam

Dan volgt het novitiaat van 1993, met een schijnbaar veel potentieel hebbende jaargroep. De AfKaP is wat slapjes maar wordt wel opgeluisterd door de ramactie Amsterdam. Halverwege het sporttoernooi trekt de VGST zich terug om privéredenen. De praeses is hier echter nog niet van op de hoogte als hij een uur later op het sporttoernooi arriveert. In vol ornaat loopt hij rond op het toernooi waarna hij eerst door een dertigtal GSVG-foeten ontstropdast wordt, met echt twixen heeft dit niets te maken, en vervolgens wordt hij door de GSVA-foeten ontvoerd. Nog geen drie uur later staan de eerste VGST’ers in Amsterdam. Nadat de groep, tevergeefs, een adres had bezocht waar het archief van de GSVA zich al een tijd niet meer bevond, begeven de VGST’ers zich naar het gebouw van de gereformeerde kerk, waar de praeses verplicht een lezing bijwoont. Wanneer zij beginnen te brallen, ontstaat achter de ramen paniek bij de Amsterdammers die niet begrijpen wat die 38 VGST'ers daar doen. Dan komt praeses Rittersma tussenbeide. Van achter het raam wordt er geregeld dat hij de "ronduit interessante" lezing tot het einde bijwoont waarna de GSVA hem zal laten gaan. Maar na afloop wordt wel de lezer via een achterdeur naar buiten gelaten; de praeses houdt men echter binnen vast. Met nog 15 minuten tot de bus naar de laatste trein naar Enschede vertrekt, tikt amice De Rijke met een beitel en een moker de scharnieren uit de kerkdeuren. Dit veroorzaakt woede en paniek bij Amsterdam en er wordt geduwd en getrokken bij de deuren. De VGST zet een scrum, Praeses Rittersma zet "Het borrelt" in, en in de wanorde worden twee GSVA’ers gekidnapt, van OV-jaarkaart ontdaan en vastgebonden om meegenomen te worden. Dan blijkt Amsterdam ineens weer bereid te onderhandelen: de twee worden geruild voor praeses Rittersma. De VGST vertrekt vervolgens naar de bushalte, zwaait welgemoed naar de plotseling van overal opgedoken politiebusjes en neemt de laatste trein terug; aldaar wordt op Dommelstein de overwinning gevierd wordt tot laat in de ochtend. De volgende ochtend verbreekt abactis amice Gort de banden met de GSVA om een slepende briefwisseling te voorkomen. Dit lukt niet helemaal: de GSVA eist schriftelijk excuses en een schadevergoeding, om daarna eventueel na te denken over het opnieuw aanknopen van banden. Maar weer eens blijkt dat blaffende honden niet bijten: qua dadendrang is Twente toch uniek. Sinds dit voorval zijn er geen GSVA’ers op oorlogspad in Twente gesignaleerd.

Senaat Van den Dool '93/'94

Senaat Van den Dool bestaat uit de amici Van den Dool (praeses), Veling (abactis), Brink (fiscus) en Veldkamp (assessor). De afgelopen periode sloeg de VGST steeds meer door naar de sociale kant en ook dit jaar is die beweging duidelijk merkbaar. Dit is enkele leden een doorn in het oog. Echte ramacties zijn er nauwelijks dit jaar en ze komen voornamelijk van eerste- en tweedejaars, die weer streven naar een studentikozere vereniging. De rest van de vereniging lijkt op dat gebied op apegapen te liggen.

Paascongres

Op ander gebied blijkt de vereniging zich echter nog steeds te kunnen verbeteren, wat met verve gedaan wordt: het paascongres wordt door de VGST georganiseerd en is een groot succes. Alles is tot in de puntjes geregeld; de opkomst is groot met op topdagen 250 man (waarvan zeker 60 VGST’ers, een record); olim-praeses Van Veen is een perfecte voorzitter van de lezingen; in huishoudelijk opzicht klopt alles. Het cabaret op de afsluitende avond is geniaal, terwijl Paascongres-cabaret spreekwoordelijk slecht is.

Praeseslint

Een tweetal amici - een olim-praeses en de aspirant-praeses - breken tijdens het Ganzediepfeest op de Bereboot in en nemen het praeseslint mee. De senaat houdt de zaak in eerste instantie stil, om zo achter de dader te komen zodra hij iets laat vallen, maar de daders zwijgen. Pas een maand later krijgt de vereniging ervan te horen. Dan is het echter te laat. Er volgt een briefwisseling via de portier van de UT. De senaat wordt door de daders beschuldigd van laksheid en gebrek aan studentikoziteit; de senaat beschuldigde op zijn beurt de daders, zonder te weten wie het zijn, van het overtreden van een mos: je brast niet je eigen verenigingslint. Uiteindelijk krijgt de senaat, nadat de praeses – zich beroepend op overmacht – een AV voorgezeten heeft zonder lint, het lint terug en drinkt de senaat met de twee een fles whisky. Er wordt nog een voorstel tot schorsing gedaan, maar dat wordt weer ingetrokken wanneer er te weinig steun vanuit de AV blijkt te zijn.

Disputen

Aan het einde van het jaar gaat het eens zo grootse dispuut F.I.L.O.S.O.F.I.E. ter ziele. Enkele jonge olim-F.I.L.O.S.O.F.I.E.-leden richten echter een nieuw wijsgerig dispuut op, genaamd Phi. Het dispuut Ethics viert haar eerste lustrum, met een bezoek aan de beurs, een feest en een eigen Ethics lustrumbundel, bestaande uit het Kleintje VGST met daaromheen een Ethics-kaft, dat geregeld is door de interim hoofdredacteur die tevens Ethics-lid is. Voordat er echter rampen kunnen geschieden, hebben een aantal olim-F.I.L.O.S.O.F.I.E.-leden en een andere redacteur het kaftje alweer verwijderd, om het nog diezelfde avond openbaar te verbranden.

Utrecht - modderschuit

Geheel volgens gebruik kondigt de nieuwe senaat van de VGSU schriftelijk aan dat hij de taken van de oude senaat heeft overgenomen. Hij beschrijft dit in de metafoor van een schip, waarop een nieuwe bemanning is aangetreden. Daarnaast deelt hij ons mede dat hij een bijzonder goede senaat is. Onze abactis Veling vraagt wat hij als goede senaat dan in Utrecht te zoeken heeft en of de senaat zich dan niet voelt als een vlag op een modderschuit. De VGSU reageert hierop met het verbreken van de amicale banden. Omdat hij de VGSU wil helpen studentikozer te worden, doet onze abactis doet er nog een schepje bovenop met een extra reden om de banden te verbreken: de VGSU is niet één modderschuit, zij is twee modderschuiten!

Kastel en vaandel

Een aantal nieuwe kasten ontstaan en een enkele kast gaat ter ziele.

KS Souman-Venema biedt de vereniging een door amica Hoeksema vervaardigd vaandel aan, dat tot op de huidige dag het officiële VGST-vaandel is.

Senaat Ottens '94/'95

Het volgende jaar staat senaat Ottens aan het roer, bestaande uit de amici Ottens (praeses), Van Mulligen (abactis), de Groot (fiscus) en De Rijke (assessor).
HBO-loog

In dit jaar is het de beurt aan de VGST om het HBO-loog-congres te organiseren, met als onderwerp Wereldpolitiek. Volksvertegenwoordiger amice Van Middelkoop, geeft een inleiding over de Verenigde Naties. Er worden workshops gehouden en er is een paneldiscussie. Het valt op hoe weinig leden van andere verenigingen aanwezig zijn. Wel is de VGST goed vertegenwoordigd.

Cauvin

Een nieuw dispuut mag het licht zien: Calvijn, later Cauvin. De leden ervan stellen zich tot doel de werken van deze kerkvader te bestuderen.

Pret

Ook zijn er ontspannende activiteiten. Zo wordt er een koor opgericht, het "Twents Studentenkoor Cantemus", alwaar menig VGST’er de stembanden laat klinken. Later zal dit koor een stille dood sterven. Amice Veling sr. organiseert een "World Game", waarin verschillende kasten een land spelen en elkaar met diplomatieke en militaire middelen naar het leven staan.

VGSN verenigingslied

De VGSN heeft dit jaar moeite met het vinden van een verenigingslied. Eén van haar leden die een poosje in Enschede had gewoond, kwam op een briljant idee en schrijft een lied. Dit lied begint als volgt: "Waar eens de paus glorieerde, bloeit nu een vereniging." Het mag duidelijk zijn dat dit door de VGST niet gewaardeerd wordt en de VGSN wordt gemaand afstand van het lied te doen. De Nijmeegse abactis vindt dit niet nodig en doet de kwestie af als 'kinderachtig geruzie'. Na onophoudelijk aandringen van de VGST wordt toch besloten dat de VGSN een nieuw verenigingslied zal componeren. Omdat het lied inmiddels deel was geworden van de VGSN-geschiedenis, ziet de senaat af van de verdere eis tot distantie, onder het mom van "Je mag het badwater niet weggooien zolang er nog kinderen in spelen."

Sociëteit

Dit jaar heeft de VGST een nieuwe sociëteit in gebruik genomen: zij verlaat 'De Poal' aan de Lipperkerkstraat, buiten het centrum, en betrekt de ruimte boven café Old Dutch, met de eigenares Betsy, midden in het centrum.

Novitiaat - vaandelontering

Vlak voor de volgende senaat het stuur overneemt, is er nog een novitiaat. Het is een goed novitiaat, maar wel wordt er in de kampweek een mos overschreden dat nog nooit overschreden is geweest; het vaandel wordt besmeurd. Deze gebeurtenis wordt eerst nog stil gehouden, maar krijgt onder de volgende senaat nog een staartje.

Senaat Schaeffer '95/'96

Na een felle verkiezingsstrijd waren als overwinnaar uit de strijd gekomen de amici Schaeffer (praeses), Plaggenmarsch (abactis), van den Bergh (fiscus), en Kuper (assessor). Deze senaat brengt een aantal nieuwe ideeën naar voren. Zo wordt er een incassosysteem ingevoerd om het betalingsverkeer te stroomlijnen. Ook stelt deze senaat later in het jaar een sooszoekcommissie in die op zoek gaat naar een nieuwe betere sooslocatie. In dit jaar wordt een nieuwe traditie ingesteld: op de kasten Bruggenmors, Opus 12 en Mercurieus wordt het BOM-feest gehouden. Dit is het grootste en enige traditionele feest van de VGST, dat zelfs na het ter ziele gaan van Mercurieus en Bruggenmors door Opus 12 voortgezet wordt.

Vaandel

Op een gegeven moment circuleren er geruchten over een besmet vaandel. Er wordt een vaandelenquêtecommissie ingesteld. Het blijkt dat tijdens het novitiaat de foeten op een onbewaakt ogenblik aan het bier hebben gezeten en dat één van hen zijn bibs met het vaandel heeft afgeveegd. Al snel klinken er in de AV kreten als "Verbranden het vaandel!" en "Schorsen het lid!". Na een heftige discussie wordt besloten het vaandel ritueel te reinigen. Aangezien de dader op het moment van de misdaad nog geen lid was, worden tegen hem verder geen acties ondernomen.

Tijdens een ramactie op de Sesamstraat ziet een eerstejaars het vaandel hangen en kan het niet laten dit geweldige brasobject mee te nemen. Er volgt een intensieve zoektocht naar het vaandel door de senaat: al zijn er sterke aanwijzingen wie de daders zijn, bewijzen kan men het niet. Op het bruiloftsfeest van amice en amica De Roode wordt het vaandel door een van de daders aan het echtpaar aangeboden. Enkele dagen later wordt de dader geschorst: het vaandel bras je immers niet, ook al is deze bevuild.

VGST-congres

Omdat het HBO-loog-congres doorgaans slecht wordt georganiseerd, maar wel een succes werd toen de VGST het een jaar eerder neerzette, wordt besloten tot het instellen van een VGST-congres: een jaarlijks terugkerend evenement waar ook de ouders van leden welkom zijn. Het is een groot succes: uit het hele land reizen ouders, sprekers en leden af om het congres bij te wonen. Lezingen, workshops, een debat en natuurlijk afsluitend cabaret maken het tot een fantastische dag.

Dies Natalis

Het diesgala is ook weer goed. In het stijlvolle Theaterhotel in Almelo wordt vol geestdrift op de verjaardag van de vereniging geklonken. Ook het cabaret met ‘gouwe ouwe’ en frisse nieuwe is een succes. Het eerstejaarscabaret is zelfs het beste van de avond.

Senaat Venema '96/'97

De senaat Venema kwam aan de macht met amice Venema als praeses, amice Veling als abactis, amice Meints als fiscus en amice Aikema als assessor.

Sociëteit

De SoZoeCie die vorig jaar is ingesteld, vindt dit jaar een nieuwe locatie voor de sociëteit. In de oude locatie moesten de leden eerst door een naar wiet ruikend hok van Betsy lopen, had de bierprijs de hoogte zoals gebruikelijk in de horeca en was er weinig ruimte. Vanaf nu kan de vereniging terecht in de sociëteit van de Rooms-Katholieke Jacobuskerk, beter bekend als ‘bij Jack’ (spreek uit: ‘bij Jaques’). Deze locatie biedt meer gelegenheid tot een goed gesprek, denk aan tafels en stoelen, en tot ieders vreugde kan de bierprijs tot bijna de helft dalen doordat we onze eigen inkopen kunnen doen. Helaas moet er wel worden ingeboet aan sfeer: waar Betsy aan een bruin café deed denken, doet de nieuwe sociëteit aan een kantine denken.

Vaandel en Pro Deo

Na een uitstekende dies is het vaandel verdwenen. Pro Deo heeft deze meegenomen in een poging studentikoos te zijn. Natuurlijk is de VGST niet te beroerd om hen te onderwijzen in deze kunst en gaat op bezoek. De voorzitter van Pro Deo wordt thuis verrast en kan het gebeuren niet echt waarderen. Toch worden door deze actie de onderhandelingen gestart. Op een sociëteitsavond komen de Deventernaren het vaandel weer netjes terugbrengen, waarna er gezellig wordt geborreld.

IFES

De AV besluit om waarnemend lid te worden van IFES, de International Fellowship of Evangelical Students. Deze organisatie organiseert verschillende activiteiten waar de VGST al gebruik van maakte, zoals KIK en TOKO. De reden om waarnemend lid te worden, is dat hierdoor IFES en de VGST elkaar beter zouden kunnen helpen met hen invullen van hun doelstellingen. Helaas moet er gezegd worden dat de vereniging weinig van het waarnemend lidmaatschap merkt.

Novitiaat ‘97 - ATV

Bij gebrek aan beschikbare mensen wordt een NovCie samengesteld met onervaren leden: zij komen met ideeën die afwijken van het traditionele novitiaat. Tijdens de kampweek denken enkele verenigingsleden dat het nuttig zou zijn als een aspirantje van ATV het novitiaat bij de VGST loopt. Daarom halen zij er een op uit Denekamp en brengen haar naar het kamp. Het aspirantje bereikt voor een dag het hoogste niveau van educatie dat zij ooit in haar leven zal bereiken. Helaas denken de ATV’ers anders over het nut hiervan en zij komen dan ook enkele dagen later in groten getale langs op het kamp om hun aspirantje te redden. Vijf auto's crossen het terrein op, een deur van een busje schuift open en het aspirantje duikt naar binnen. Enkele ATV’ers weten in de boerderij te komen voordat onze foeten de deur kunnen blokkeren en ontvreemden het vaandel, het pedelpakje en de senaatsfoto's. Dertig man gaan om de NovCie heen staan en beginnen te schreeuwen en te duwen. Tegen deze overmacht is de NovCie niet opgewassen, maar door rustig te blijven en een poging te doen uit te leggen wat studentikoziteit eigenlijk inhoudt, weet de NovCie nog tot een overleg te komen. ATV heeft hun aspirantje terug en mag het vaandel en het pedelpakje voorlopig houden, maar dan wil de NovCie de senaatsfoto's wel terug. Aldus geschiedt. De NovCie biedt nog aan om samen een biertje te drinken op de goede afloop, maar dat wordt afgeslagen.
Met de AfKaP wordt dit jaar geëxperimenteerd: er wordt namelijk een Worldgame gehouden die verweven wordt met het novitiaat. Dit is echter geen succes.
De ouderejaars laten van zich horen door de foeten Batteau en Bodewitz te ontvoeren en droppen in Fredrikshaven, ongeveer het noordelijkste puntje van Denemarken. Twee uur nadat hun ontvoerders in Enschede arriveren, komen de liftende foeten alweer terug, omdat zij het verbroederingsfeest van die avond niet willen missen. En terecht, want zij krijgen een warm onthaal van zowel leden als foeten.

Senaat De Roode '97/'98

Dit jaar neemt een vrouw de macht over: amica De Roode wordt praeses, amice Zetstra abactis, amice Draijer fiscus en amice Huijgen assessor. Tijdens de jaarvergadering wordt een nieuw record gezet, want de AV duurt maar liefst 23 ½ uur, verspreid over vier avonden.

Vaandel en ATV

Enkele maanden later wordt het tijd om het vaandel terug te halen. Amice Prinsen heeft de sleutel van het huis van de voorzitter van ATV. Deze wordt midden in de nacht uit zijn bed gehaald en samen met het vaandel en een bestuurslint van ATV meegenomen. De volgende dag mag hij weer naar huis. Om niet voor de VGST onder te doen, ontvoert ATV op slinkse wijze amice Siebring enkele maanden later terwijl hij de dies van Deventer bezoekt. Er wordt nog een poging gedaan een actiegroep te verzamelen om hem terug te halen, maar vanwege het late uur en de onduidelijkheid van de situatie blijkt dit niet haalbaar. De volgende dag komt amice Siebring weer naar huis. Na overleg met ATV worden de verschillende eigendommen weer omgeruild, maar de amicale banden met ATV lopen nog steeds stroef.

Lustrum

In dit jaar bestaat de vereniging 15 jaar; het is dan ook tijd voor het derde lustrum. De lustrumbundelcommisie stelt een fantastische bundel met de titel ‘Indruk’ samen, met daarin artikelen, cabaret, kleurenfoto's en verhalen uit de laatste vijf jaar. Het lustrum wordt geopend met een dansfeest, gevolgd door een week van feesten en activiteiten zoals boogschieten, een recordmiddag en een bezoek aan het New Metropolis Museum en afgesloten met de dies. Kosten noch moeiten worden gespaard om dit lustrum tot een succes te maken, wat door het lustrumdagblad tot in de details wordt gedocumenteerd. Op de verkiezings-AV werd na een zware strijd in drie rondes de volgende senaat gekozen.

Novitiaat ’98 - kettingzaag

Tijdens het novitiaat van ’98 wordt er op de maandagavond een actie ondernomen waarbij het foetencrisiscentrum wordt omgebouwd tot siertuin, compleet met vijver en vissen. Inmiddels is het ombouwen van het foetencrisiscentrum een jaarlijkse traditie geworden. De volgende dag nemen de foeten wraak als foet ‘chainsaw’ Hilboezen met een kettingzaag de deur van Cambrinus kapot zaagt en zo de jaargroep toegang geeft tot de kast.


Getuigend Réveil >

X