Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente

sinds 1983

VGST

Kronieken – Getuigend Réveil

Intermezzo 1998-2003: Getuigend Réveil

De VGST heeft als doelstelling haar leden te helpen een christelijke invulling te geven aan hun studententijd. De Vereniging houdt het daarbij niet bij de gebruikelijke bijbelstudie en praktisch-christelijke themagroepen. Eind jaren '90 is de VGST lid geworden van IFES en sindsdien verrijkt deze organisatie de VGST-akker met toerusting en christelijke verdieping. Enkele enthousiaste VGST’ers starten op eigen initiatief een Alpha-cursus voor studenten. Het blijkt een goede manier om je medestudenten met het christelijke geloof in aanraking te brengen. Ook bij veel christenen blijkt de cursus een nieuwe impuls te geven aan hun geloof, door even 'terug naar de basis' te gaan. Veel VGST’ers nemen deel aan projecten van Athletes in Action of doen een weekje E&R. Als Mark van Vuuren, oud-VGST’er, een lezing komt houden over ‘getuige zijn’, neemt die een verrassende wending: naar aanleiding van de openheid van Van Vuuren over zijn worsteling met seksuele zonden, belijden veel VGST’ers er ook last van te hebben en ontstaat er een nieuw soort openheid naar elkaar toe.

Senaat Van der Kolk '98/'99

252344Senaat Van der Kolk bestaat uit amici Van der Kolk (praeses), Rosenbrand (abactis), Van Loenen (fiscus) en Almekinders (assessor). Zijn senaatsdrank is Armagnac en zijn lijfspreuk

'Quod bonum, felix faustumque sit'.

Begroting De Roode

Voordat deze senaat echt goed aan de slag kan, moet eerst nog de vuile was worden gedaan. Tussen de inkomsten en uitgaven van de vorige senaat blijkt namelijk een gat te zitten van zo'n fl.3000,-. Er wordt een motie van afkeuren jegens de gehele olim-senaat aangenomen en een motie van wantrouwen jegens de olim-fiscus.

Themagroepen

Senaat Van der Kolk werkt hard aan de themagroepen. Deze kernactiviteit was enigszins ondergesneeuwd geraakt, maar flink ingrijpen zorgt ervoor dat de leden weer gemotiveerd raakten om mee te doen, veel kunnen leren en zich intellectueel kunnen verdiepen.

IFES

Verder besluit de AV dit jaar om het waarnemend lidmaatschap van IFES om te zetten in volwaardig lidmaatschap. Vanaf nu kan de VGST meebeslissen over IFES-zaken, en heeft zij de verplichting zelf ook tijd en energie te steken in de organisatie van IFES-activiteiten.

Opengaan

Ook dit jaar wordt er een voorstel ingediend inzake opengaan. De discussie die hieraan vooraf ging, werd het jaar ervoor al ingezet. Na een uitgebreide selectieprocedure, die achteraf te ingewikkeld blijkt, ligt er uiteindelijk een voorstel waar niemand echt gelukkig mee is. Dit voorstel wordt dan ook verworpen en het onderwerp kan weer voor een paar jaar rusten, wachtend totdat het vuur weer zal worden aangewakkerd.

Vaandel

Ook dit jaar onderneemt het vaandel weer grote, onvrijwillige reizen. Al onder Senaat De Roode bleek het vaandel kwijt te zijn. Achteraf hoort de VGST dat het uit de kast van de kerk van Enschede-West was gejat door een VGSU-reünist: een laffe daad, omdat hij het helemaal stil had gehouden. Een harde actie van de VGST moet hier dus wel op volgen. Met trein en bus tuigen VGST'ers naar Utrecht en bemachtigen een reünistenvaandel van de VGSU. In het vuur van de strijd besmeuren enkele VGST’ers dit vaandel, wat overigens geen goede zaak is. Doordat een deurpost beschadigd raakt en muren bespoten worden, krijgt de VGST even later een rekening van enkele honderden guldens. Na kleine onderhandelingen komt het vaandel weer terug in Enschede. Maar enkele weken later wordt het al weer ontvoerd, ditmaal naar Tilburg. De VGST krijgt weer de kriebels en moet wel weer in actie komen. Met twee busjes gaat zij er heen, ramt een aantal kasten, krijgt op de sociëteit aldaar het vaandel overhandigd en neemt wat koppige miepjes mee.

Dies

De verjaardag van de vereniging wordt weer in stijl gevierd. Bij wijze van experiment bestaat deze dag niet uit een groots diner, maar kunnen de feestgangers luisteren naar een concert in het diesthema 'the roaring twenties'. Hoewel de meningen over deze invulling verdeeld zijn, begint menig hart sneller te kloppen wanner tussen al de tonen de wijs van het verenigingslied tevoorschijn komt.

Deppenbroek

Er wordt een hele volksverhuizing ingezet wanneer de gemeente Enschede flats gaat platgooien of renoveren om de verpauperde wijk Deppenbroek op te knappen. Zo'n tien kasten worden gedwongen te verhuizen, waaronder de oude en traditionele kasten Dommelstein en Ganzediep. Veel kasten verhuizen naar Enschede-West, waardoor dit een groot kastencluster wordt. Tegelijkertijd wordt het cluster kasten in Enschede-Noordwest versterkt met kasten in de buurten Twekkelerveld en Bruggenmors.

Op de verkiezings-AV van dit jaar wordt de nieuwe senaat gekozen na een zware strijd in 3 ronden.

Novitiaat 99 – Door het land

Tijdens het novitiaat van dit jaar wordt het crisiscentrum omgebouwd tot camping en droppen de foeten een geit in de woonkamer van TDK. Ook worden twee foeten ontvoerd naar de Poolse grens. De VGSU doet een prikactie en ontvoert twee foeten van de VGST. Het verbaast niemand wanneer de VGST dezelfde avond in Utrecht op de stoep staat en de foeten terughaalt. Diezelfde week houdt de VGST een ramuitje en gaat op bezoek bij de VGSD. Met zestig man in negen voertuigen gaat de VGST naar Delft, alwaar twee vieze Delfterikken en de daar aanwezige praeses van de VGSU worden meegenomen. Wanneer de stoet naar een volgende kast trekt, treft zij doorgedraaide VGSD’ers op haar weg. De Defterikken gooien een grote vuilniscontainer tegen de zijkant van een bus, resulterend in een flinke deuk. Wanneer de Delfterikken daarna ook nog eens gaan vechten, heeft de VGST er genoeg van en rijdt weg. Een Delfterik wordt op het Binnenhof gedropt, nadat hij helemaal in Delfts blauw is geverfd. Op de terugweg wordt de VGSU, evenals de VGSW, nog op een kort bezoek getrakteerd.

Senaat Klapwijk '99/'00

De nieuwe senaat, bestaande uit de amici Klapwijk (praeses), Schutten (abactis), Schreuder (fiscus) en Marsman (assessor), introduceert de rood-blauwe sokken. Deze senaat krijgt enkele strubbelingen met de AV. De AV keurt het af dat de senaat zonder overleg een rookverbod tot 0:30 op de sociëteit heeft ingesteld en dat de senaat berichten op het online VGST-forum zonder waarschuwing heeft verwijderd, omdat hij het niveau van de draad te laag vond. Verder werkt de senaat hard aan de efficiëntie van het organisatiewerk binnen de VGST. Dit was nodig omdat de wrede minister van onderwijs de studenten ging opjagen om snel af te studeren. Dit had zijn gevolgen op de tijdsbesteding van de leden: zij gingen meer studeren zodat goede VGST-gebruiken om bij elkaar te gaan eten, koffiedrinken en te borrelen verwaterden. Daarom moest de senaat de spaarzame tijd die de leden nog over hebben voor de VGST effectief gebruiken.

MJB

De door senaat De Roode ingestelde commissie MeerJarenBeleid (MJB), die tot taak had een grote lijn voor de VGST uit te zetten voor meerdere jaren, wordt dit jaar door tegenwerking van enkele amici de grond in gestampt, waarmee vele uren zwoegen wordt weggegooid.

Vaandel

Na afloop van een briljante dies komen miepjes in galajurk, die zeggen op zoek te zijn naar een oorbel. Al snel blijkt echter dat zij andere bedoelingen hebben wanneer ze hard wegrennen naar een auto met het, gebraste, vaandel onder de arm. De volgende ochtend, terwijl onze praeses nog uitslaapt van de dies, wordt hij wakker gebeld door de praeses van de VGSU. Deze legt hem haastig uit dat het eerstejaars waren die een onbezonnen actie hebben uitgehaald, dat de VGSU er dus niet achter staat en hij smeekt de VGST om alstublieft niet langs te komen, wetende dat de VGST niet te beroerd is om de volgende dag al op de stoep te staan. Enkele weken later komen de daders op de sociëteit van de VGST om het vaandel terug te brengen. Deze gebeurtenis laat de VGST echter niet zomaar voorbij gaan. Er wordt nog een hele rechtzaak gehouden, waarop de daders worden veroordeeld, terwijl het publiek schreeuwt: "kaal, kaal! Amikaal!"

Verkering VGSN

Door een veelbelovende briefwisseling en de installatie van een oud-VGST’er als praeses in Nijmegen, begint er wat moois te bloeien tussen de VGST en de VGSN. Na een brief op Valentijnsdag wordt dit bekrachtigd door een verkering tussen beide verenigingen. Een innige vriendschap volgt, die gekenmerkt wordt door een fase van ‘vallen en opstaan’. Regelmatig zijn leden op de sociëteit van de ander te vinden en aan diespartners is ineens geen gebrek meer.

Ramp

Dit is ook het jaar van de vuurwerkramp. Op deze zwarte dag uit de geschiedenis van Enschede wordt een hele wijk weggevaagd, waaronder ook de kast 'het Kipcircuit'; de bewoners blijven gelukkig ongedeerd. Ook de kerk van Enschede-Noord had veel schade. Dit is een algehele klap voor de VGST, en het verenigingsleven ligt een tijdje helemaal plat.

Schadeafhandeling

Na lange tijd van touwtrekken en onderhandeling wordt een punt gezet achter rekeningen van schade bij de VGSU en de VGSD. Hoewel Utrecht onnodig veel kosten heeft gemaakt om een bezocht huis op te knappen en Delft maar niet wil toegeven dat zij de container in de zijkant van de bus reden in plaats van andersom, neemt de VGST de consequenties die rammen met zich mee kunnen brengen en betaalt grote delen van de schade.

KS

Dit jaar is de verkiezingsstrijd weinig boeiend, met slechts vijf serieuze kandidaten en een matige strijd. KS Loep, met vier serieuze kandidaten, wordt in 1 enkele ronde verkozen, iets dat slechts een maal eerder in de VGST-geschiedenis is voorgekomen.

Novitiaat ’00 – Terug naar de natuur

Tijdens het novitiaat wordt het crisiscentrum verbouwd tot strand. Als de foeten thuiskomen, kunnen zij in het water baden en in het zand woelen, terwijl ze op de muur naar een zonsondergang kunnen staren. Twee foeten worden ontvoerd naar een boerderij, waar hen wordt geleerd hoe zij koeien moeten melken. Ook de foeten komen in actie en ontvoeren twee ouderejaars naar Harderwijk en plaatsen ze op een onbewoond eilandje op een groot meer. Een nieuwe traditie ontstaat als gedurende de hele AfKaP het onafhankelijke dagblad 'de Rode Tukker' verslag doet van alle gebeurtenissen. Tijdens de jaarvergadering blijkt dat sommige foeten nog geen handtekening hebben van de nestor, waarop door de foeten een heuse jacht wordt ingezet op de nestor, die met twee biertjes het bos in wordt gestuurd. Uiteindelijk komt alles toch nog goed.

De VGST telt aan het eind van dit seizoen 100 leden.

Senaat Verhagen '00/'01

En dan breekt het jaar 2000-2001 aan, met amice Verhagen als praeses, amice Bodewitz als abactis, amice Willering als fiscus en amice Snijder als assessor. Behalve driedelig pak droeg de senaat ook een stijlvolle hoed. Vanwege zijn zinsspreuk

'Gelidi tamquam cucumeres'
(koel als komkommers), ging deze senaat ook wel de geschiedenis in als de komkommersenaat.

Sociale kant en studiedruk

Onder het genot van de senaatsdrank Bénédictine maakt deze senaat zich sterk voor de sociale kant van de vereniging, omdat deze door de studiedruk een ondergeschoven kindje werd. Daarom wordt op verjaardagen door de senaat de verjaardagskomkommer overhandigd en gaat de senaat bij elke kast langs om samen te eten. Gelukkig besluit de minister van onderwijs om de studenten wat meer ruimte te bieden en zo de studiedruk te laten afnemen, zodat de VGST’ers weer meer tijd konden steken in de VGST zonder het gevaar te lopen om in de problemen te raken van een ernstige studieschuld.

GSVG

Tijdens een slappe actie vorig seizoen, niet eens het beschrijven waard, heeft een aantal Groningse foetjes wat spullen gebrast. Ondanks herhaaldelijke beloftes van de senaat der GSVG zijn de spullen nog steeds niet allemaal terug. De Senaat der VGST stelt een ultimatum en hoewel alras de spullen terugkomen, wordt er door de VGST een ramuitje naar Groningen georganiseerd. Enkele kasten worden geramd, de praeses van Groningen wordt meegenomen en een kastauto wordt gekrat en de wielen worden meegenomen naar Enschede. Dit resulteert in een hoop kinderachtig gezeur van de eigenaren deze auto. Het verhaal krijgt een flinke staart als er op de dies van de VGST plots een touringcar vol in stijl geklede GSVG’ers arriveert. De diescommissie weet het hoofd koel te houden en de GSVG’ers worden gastvrij onthaald. Als waardering voor hun studentikoze tegenactie wordt hun koffie aangeboden, waarna ze weer gemaand worden terug te gaan naar de woeste oorden in het noorden.

Verloving

De VGST is inmiddels 18 jaar geworden en telt 117 leden. Vanwege de leeftijd schrijft de abactis rijscholen aan om de VGST op rijles te sturen, maar zij wordt niet toegelaten. Op de dies is ook onze lieftallige geliefde de VGSN aanwezig. Omdat de relatie al in een verder stadium is gekomen vraagt onze praeses, middels een kniebuiging en een ongekende charme richting de Nijmeegse praeses, de VGSN ter verloving. De ring die hierbij hoort wordt door meneer de praeses gedragen op elke verenigingsactiviteit.

Cabaretavond

Op 11 november is er een evenement dat de hoogstaande cabaretcultuur van de VGST doet opbloeien. Op persoonlijk initiatief van amica Teekens wordt er een avond lang in het theater Concordia cabaret op de planken gebracht: het beste uit de historie van Jaargroep '87 tot Jaargroep '99. Vele reünisten en anderszins ouwe ballen halen hier hun hart op en wanen zich voor even terug in de tijd.

Pret

In november vindt het PinksterCongres (PiCo) plaats, georganiseerd door de kast Ons Huus. Gedurende een weekend is deze kast omgedoopt tot congrescentrum. Het thema voor deze conferentie is ‘Schuld en Identiteit’. Er is een heuse voorstudiebundel en drie VGST’ers geven er een lezing met een gemengd karakter: van serieus tot ludiek. Met een opkomst van zo'n vijftig man kan dit eerste PiCo als een groot succes bestempeld worden.
Wanneer in de kerstvakantie een dik pak sneeuw de stad Enschede bedekt, komen dertig VGST’ers bijeen en houden een wreed sneeuwballengevecht. Dit heetgebakerd gevecht wordt bekoeld door het gezamenlijk drinken van snert en warme chocolademelk.
In juni van dit jaar wordt, als vervanging van een mislukt verweguitje, een schoolreisje georganiseerd naar de Apenheul. Vergeefs wordt geprobeerd om de apen een VGST-das om te doen, maar de pret is er niet minder om.

Sociëteit

In november wordt een nieuwe sociëteit betrokken. Na ruim 3½ jaar bij Jack gezeten te hebben, dient zich een prachtige locatie aan. Daar waar de ouwe sociëteit aan een kantine en een bejaardensoos doet denken, heeft de VGST nu elke donderdag sociëteit boven café de Boemel, met haar bevallige eigenaresse Hilde. Het bier komt nu uit de tap en de kosten hiervan zijn weliswaar hoger, maar staan niet in verhouding tot de sfeer- en entourageverbeteringen.

Novitiaatsdiscussie

De novitiaatsdiscussie steekt dit jaar weer de kop op. Onder leiding van een commissie en later van de NovCie bezint de VGST zich op het novitiaat en de juiste invulling hiervan. De discussie resulteert uiteindelijk in het AV-besluit om 'de 10 geboden' met novitiaatsregels te hanteren.

PaCo

En dan is er in februari het PaasCongres 2001, het tweede PaCo dat door de VGST georganiseerd wordt: zeker dertig mensen hebben hier hun tijd en energie in gestoken. Het eerste werk is zelfs al onder Senaat Van der Kolk begonnen. Dit alles, tezamen met een dijk van een huishoudelijke commissie en een prachtige nieuwe locatie – een klooster in Brabant- zorgen voor een PaCo dat inhoudelijk en huishoudelijk zijn weerga niet kent. Met een niet eerder vertoonde opkomst van 250 man laat de VGST VGS-Nederland een poepie ruiken wat betreft denktalent en organisatietalent. Het thema voor dit PaCo is “Identiteit”. Middels drama, cabaret en een drietal stevige lezingen en workshops, evenals de amicitia, wordt hieraan invulling gegeven. Het onderwerp wordt op filosofische, theologische en praktisch-christelijke kant belicht. Een PaCo dat lang nadreunt, een afsluitend feest op het klooster zoals nog niet eerder vertoond: kortom, de VGST was hier op haar best. De pracht van dit congres lijkt bijna tenietgedaan te worden als VGSR’ers vlak voor een lezing het VGST-vaandel brassen. Wanneer de praeses der VGSR hiervan hoort, begint hij vol angst te beven wanneer hij beseft dat dit betekent dat de VGST op rambezoek zal komen in Rotterdam. Hij gelast zijn leden dan ook om het vaandel snel terug te geven en deze geven hier gehoor aan.

Schorsing

De VGST gaat op amicaal bezoek bij de GSVG, een geslaagd weekend. Bij thuiskomst blijken er door een drietal VGST’ers spullen gebrast te zijn uit de Groningse sociëteit. Dit is een regelrechte schending van de mores der gastvrijheid. Op een chaotische AV worden deze drie heren dan ook tijdelijk geschorst. Na een boetedoening worden zij weer in hun lidmaatschap hersteld. Dit is echter niet de enige schorsing die dit jaar plaatsvindt. Als zo'n vijfendertig leden onaangekondigd afwezig zijn op de AV brengt de senaat dit op ludieke wijze onder de aandacht door hen gedurende een uur op soostijd te schorsen.

Zaak van de getwixte stropdas

Het is al 2½ jaar geleden dat, op een verjaardagsfeest, de stropdas van amice Boersma werd getwixt. Senaat Van der Kolk stelde toen een onderzoekscommissie in, omdat er onduidelijkheden waren over wie de stropdas had getwixt. Twee jaar lang stond 'de zaak van de getwixte stropdas' op de agenda van de AV: telkens kon het niet worden behandeld omdat bewijsmateriaal, leden van de onderzoekscommissie of de betrokkene zelf afwezig was, maar eindelijk kan dit jaar de zaak worden behandeld. Uit bewijsmateriaal, dat overigens een dubieuze herkomst heeft, blijkt dat amice Boersma zelf zijn stropdas heeft getwixt. Er zijn echter nog genoeg vragen over na dit onderzoek, en de zaak blijft voortslepen. De onderzoekscommissie zal echter tijdens het volgend seizoen een zachte dood sterven.

Ramgolf

Tegen het einde van het jaar, als iedereen keihard aan het studeren moet om het studiejaar toch nog goed af te kunnen sluiten, komt er een grote ramgolf op gang. Acht nachten lang zijn er VGST'ers actief. Deze ramgolf, die de geschiedenis in zal gaan als de eerste ramvierdaagse, bevat vele elementen: auto's die gekrat worden, huiskamers die worden leeggehaald, balkonhekken die eraf worden geschroefd, deuren die kilometers ver weg worden gebracht, mensen die worden ontvoerd, barren en complete ramen worden die gelatext. De politie heeft zijn handen vol en is inmiddels een bekend gezicht. Een officiële uitreiking van de vierdaagsemedailles volgt op de laatste sociëteitsavond van het jaar.

Novitiaat 2001

Tijdens het novitiaat van 2001 wordt het crisiscentrum omgebouwd tot een vliegveld, compleet met geasfalteerde landingsbaan. Een nieuw record wordt gezet wanneer het aantal van 83 VGST’ers naar Kampen en Rotterdam trekt. In Kampen worden wc-potten en veertien FQI’ers ontvoerd tot ruim buiten de stadsgrenzen. Twee FQI’ers worden nog verder ontvoerd: deze theologiestudenten worden gedropt in Lutherstad Wittenberg, alwaar ze aan de kerkdeur 95 stellingen moeten spijkeren. In Rotterdam wordt een vergeefse poging gedaan om de macht op het foetencrisiscentrum over te nemen. Een week na het novitiaat komt de VGSW in het holst van de nacht op bezoek. Zij heeft enkele FQI’ers weten te bemachtigen en denkt dat de VGST wel raad met hen weet. Om 3 uur 's nachts zijn er toch nog zo'n 40 VGST'ers bereid hun warme nest te verlaten om gezamenlijk een biertje te drinken. Maar terwijl de VGSW aangenaam kennis maakt met Grolsch, wordt een van hun busjes gekrat. Even later wordt dit gevolgd door een wilde achtervolging, waarbij amice Schutten zijn auto te pletter rijdt op een bussluis. Even later vertrekt een verwarde VGSW in de wetenschap dat de amicale banden weer eens zijn aangehaald.

Senaat Boersma II '01/'02

Dit jaar neemt senaat Boersma de touwtjes in handen, met amice Boersma als praeses, amice Horst als abactis, amice Kralendonk als fiscus en amice Van Wuyckhuyse als assessor, en als lijfspreuk:

"duobus pedibus procedi non potest".

FQI en verloving VGSN

De jaarvergadering wordt wel begonnen, maar de hele tijd hangt er een spanning in de lucht. Amice Boersma is de dag ervoor ontvoerd door FQI, terwijl hij vandaag als praeses moet worden geïnstalleerd! FQI belooft hem op tijd terug te brengen en in het holst van de nacht komen twintig FQI’ers langs camping Twente, brengen amice Boersma terug en drinken een biertje op de amicitia. Direct na zijn installatie stuurt de senaat de verlovingsring van de VGSN-TQ naar hen terug: hoewel de praeses tot dan toe steeds droeg, licht de abactis in het begeleidend schrijven toe dat de verloving eigenlijk weinig voorstelde.

AV

Doordat de senaat juist heel krachtig de touwtjes in handen wil houden, durft de AV amper meer met de senaat in discussie te gaan. Daarom zoekt de AV haar toevlucht in vele ludieke voorstellen en moties. Zo wordt vergeefs voorgesteld om het novitiaat van de vrouwelijke foeten te financieren door de mannelijke leden, om een postbode in te stellen en om de VGST om te dopen in de VGST "Andre Hazes". Op de verkiezings-AV doet KS Kubus een verkiezingsstunt: ze biedt de vereniging een fotomeubel aan, zodat de olim-senaten beter worden gekend en geëerd.

Opengaan

Dit jaar wordt er op de AV ook nog een serieus voorstel in behandeling genomen. Na een discussie van een half jaar wordt uiteindelijk besloten dat leden lid moeten zijn van kerken die door de synode van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) als ware kerk worden erkend. Voorlopig betekent dit dat nu ook Christelijk Gereformeerden lid kunnen worden.

Interamicaal Dansfeest

Voor het eerst in de VGST-geschiedenis wordt er een interamicaal dansfeest gehouden in Twente. Uit vele steden komen de amicae et amici bij en met ons dansen in Aspen Valley.

Overlijden amica Hoeksema

Op 23 januari 2002 overlijdt amica Hoeksema aan de gevolgen van een hersentumor. De maakster van het vaandel is het eerste (oud)-VGST-lid dat overleden is. In een advertentie in het Nederlands Dagblad en bij aanvang van de dies wordt bij dit tragische feit stilgestaan. [Rectificatie: Jan Buitenhuis, lid 1983-1985, zou eerder zijn overleden.]

VGSD

De dies natalis wordt in het Kurhaus van Bad Bentheim gehouden, met als thema de riddertijd. Tijdens de dies wordt de afgevaardigden gevraagd tijdens hun speech een narrenmuts op te zetten. De afvaardiging van Delft beledigt onze HBO-leden en wordt dan ook het woord ontnomen. Wanneer bij een tweede poging de muts niet wordt opgezet, wordt de delfterikken weer het woord ontnomen. Zij zijn hierover zo verbolgen dat zij de amicale banden met Twente verbreekt, totdat de VGST haar excuses aanbiedt. De VGST weigert dit, maar zegt van haar kant de banden niet op. Zusterverenigingen bieden aan om te onderhandelen, maar de senaat heeft geen problemen met de huidige situatie en houdt het hoofd koel.

Pret

Aan het eind van dit jaar wordt er een kleine-fietsjesrace gehouden. Vier leden doen een poging de snelste te zijn op kinderfietsjes.

Vlak voor de vakantie wordt er een rugbywedstrijd gehouden, zodat de ouderejaars goed voorbereid kunnen deelnemen aan het traditionele AfKaP-rugby.

Novitiaat ’02 – Naar het zuiden

Een strakke en devote NovCie bouwt in de kampweek een groep foeten die overlopen van enthousiasme voor de VGST. Tijdens de AfKaP wordt op de eerste dag het crisiscentrum omgebouwd tot ski-oord. De foeten gaan ruimschoots over deze en alle voorgaande novitiaatsacties heen, door de amici Gortemaker en Zwarts op het vliegtuig te zetten naar het zuid-Spaanse Málaga!

Op de donderdag van de AfKaP laat de VGST zien dat een massaal ramuitje, dit jaar met 79 VGST’ers, ook best wel gehouden kan worden zonder schade aan te richten. De groep wordt in tweeën gesplitst. Eén groep gaat naar Nijmegen, alwaar wordt gepoogd de praeses te halen. Zij is echter niet thuis, maar haar huisgenoten zijn over de rooie. Enkele dagen later dienen zij trouwens, met instemming van de VGSN-praeses, een aanklacht in wegens huisvredebreuk.
De groep rammers trekt verder en wil in Wageningen de praeses ontvoeren. Zij worden echter ontdekt, en worden uitgenodigd om amicaal een biertje te drinken, waardoor de banden met Wageningen nogmaals worden aangehaald.
Tegelijkertijd gaat de andere groep rammers naar Eindhoven. Al snel weten zij de praeses van de VGSEi te bemachtigen. Een achtervolgende VGSEi-auto wordt handig afgeschud en de praeses wordt naar Wageningen gebracht voor een quiz: ‘De zwakste praeses’. De groep gaat nog verder naar Breda en Tilburg, maar de VeGeTiSt-praeses weet amicale acties niet te waarderen en blijft thuis. Enkele weken na het novitiaat brengt de VGSEi een bliksembezoek aan Enschede, de Thomas de Keyserstraat om precies te zijn. Op de Petteflet wordt o.a. het vaandel gebrast en op TDK het praeseslint en de sleutel van het katheder. Om te voorkomen dat de VGST de volgende dag weer in Eindhoven op de stoep staat om te rammen, laat de VGSEi horen dat de goederen kunnen worden geruild met VGSEi-spullen die door ons zijn gebrast. En de goederen zijn hard nodig, want over ruim een week is de jaarvergadering! Onze senaat gaat op bezoek en tijdens een lunch in het auditorium van de TU/E in een amicale sfeer worden de goederen uitgewisseld en de banden aangehaald.

Senaat Verbree '02/'03

Senaat Verbree golft het hele jaar door hun drank, wat in zijn senaatsspreuk wordt toegelicht:

“Si undat, undat bene” (als het golft, dan golft het goed).
Met een Joseph Guy in de hand golft als praeses amice Daan Verbree, als abactis amice Bram Borkent, als fiscus amice Bakker en assessor amice Gijs Kant.
Senaat Verbree probeert hard aan de bijbelstudies te werken; door zes à zeven in plaats van acht tot tien leden in een groep te plaatsen, hoopt hij het omzien naar elkaar te vergroten.

Jaargroepsdies 2000

Ook dit jaar wordt een Happietaria georganiseerd. Om de opbrengst van dit goede-doelenrestaurant te vergroten, viert jaargroep 2000 haar 2½ e dies natalis in dit restaurant. De aanwezigen zijn gekleed in stijlvolle avondkleding en eten een maaltijd in het thema Kenia, toevallig hetzelfde thema als dat van Happietaria. Zeven andere jaargroepen feliciteren de jaargroep in een speech.

AV 100

Na vele malen vergaderen de afgelopen jaren, wordt de 100 e AV gehouden. Drie oud-leden die de 25 e, de 50e of de 75e AV hebben meegemaakt komen vertellen over vroeger en vertellen wat de VGST voor hen heeft betekend. Alle leden krijgen een feestmuts en de senaat zorgt voor een algehele feestvreugde.

KS Body-actie

AV 101 is de verkiezings-AV, dus in de aanloop ernaar laait de strijd tussen kandidaat-senaten weer hoog op. Verbazing, paniek en humor ontstaan bij de VGST’ers wanneer de leden op een ochtend uit hun huis stappen en op de stoep de omtrek van een lijk zien. Elke kast blijkt ermee te zijn verrast; ja, zelfs de universiteit en hogeschool zijn bezocht. Die zelfde avond onthult KS Body zich als de dader.

Lustrum

Aan het eind van dit jaar, in de eerste twee weken van juni, wordt het lustrum gevierd. Van tevoren onderneemt de senaat met NovCie een actie waarbij zij het vaandel van de VGSR brassen; hiermee hoopt de senaat het lustrum nog meer te versieren.
Maar dit is niet eens nodig: de lustrumweken zijn al feestelijk genoeg van zichzelf. Twee weken lang zijn er ’s avonds activiteiten. De lustrumbundel wordt gepresenteerd: het boekwerk, getiteld ‘Quartz’, is een prachtige bundeling van melancholie. Geen langdradige, zwaar-intellectuele verhalen maar een sfeerbeschrijving waarbij elke lezer een glimlach niet kan bedwingen. Samen met de bijbehorende cd met cabaret, de cd-rom met honderden digitale foto’s en een heuse VGST-stamboom op A3-formaat zorgt de lustrumbundel ervoor dat de afgelopen vijf jaren niet worden vergeten en dat de leden de komende vijf jaar genoeg inspiratie hebben voor mooie nieuwe verhalen.

In de eerste lustrumweek wordt het twintigjarig bestaan gevierd tijdens de openingsmaaltijd, een geschiedenislezing, sing-in, kleinkunstavond, elfkastenloop, interamicale sportdag en een interamicaal dansfeest. De tweede week zijn er een loofhuttenfeest op Tweede Pinksterdag, een filmavond, een debatteerwedstrijd, een groot dictee der VGST en de week wordt afgesloten met de twintigste dies natalis. In de prachtige parklocatie ‘De Jaargetijden’ wordt genoten van een heerlijk diner, de slechte kwaliteit van de speeches van zusterverenigingen en goed cabaret; zelfs het eerstejaarscabaret is meer dan vermakelijk.
Op een avond een aantal weken eerder, terwijl de leden trouw op de sociëteit zaten, kwam de GSVG langs en ramt De Klaagmuur, waar het vaandel hing – en daarna niet meer. Terwijl de VGST de afgelopen weken twee verwoede en vergeefse pogingen heeft gedaan om het vaandel weer te bemachtigen, is de afgevaardigde van de GSVG zo vriendelijk de feestvreugde op de dies natalis te verhogen door het vaandel te retourneren. Het vaandel hangt nog maar enkele uren in Enschede als het door twee reünisten stiekem in de tas van de Groningse afgevaardigde wordt gestopt. Deze man belt verbaasd de VGST als hij thuis weer in zijn tas kijkt. Het vaandel kan zonder problemen worden opgehaald uit Groningen. Tijdens de brunch op zaterdagmiddag kunnen de VGST’ers eindelijk bijkomen van de twee geslaagde feestweken.

Pannenkoeken

Twee weken later worden de amici Bodewitz en De Jong radeloos als zij na de maaltijd een pannenkoek over hebben. Uit nood plakken zij deze met stroop maar op de ruit van HimaL ama. De volgende dag waarschuwen ‘de beslagleggers’, anderen dan de genoemde amici overigens, op het digitale VGST-forum dat elke kast die geen stroop op de deurposten heeft met een pannenkoek zal worden getroffen. Weinig kasten geven gehoor aan deze oproep, dus worden vele kasten wakker met een pannenkoek op hun ruit.

Novitiaat ’03 – De Caravan

De laatste jaren hebben oneven jaargroepen een slechte naam, wat zichtbaar is in hun lage activisme; er lijkt wel een vloek op te rusten, maar met de komst van jaargroep 2003 lijkt het tij eindelijk te keren. Het kamp is goed, hoewel een foet wordt geveld door een knietje van een van zijn maatjes in zijn edele delen. Verder haakt een foet af en overwegen enkele anderen hetzelfde te doen.

De AfKaP valt op door een relatief grote activiteit van ouderejaars. Enkele van hen introduceren “De Caravan”: foeten die tijdens een AfKaP-feest erg bijdehand zijn of een disproportioneel grote mond hebben, worden in De Caravan een uur flink gemangeld. De Caravan is dan ook een plek waar niemand graag wil zijn. Andere mooie plannen van ouderejaars worden door lamheid helaas niet uitgevoerd.

Het foetencrisiscentrum wordt omgebouwd tot een hamsterkooi. Bijzondere acties van de foeten blijven uit. Tijdens een actie spuit foet Rietema de afvoer van de wasbak van Oost Timor vol met PUR. De bewoners konden enkele weken geen afwas doen, omdat de woningbouw flinke moeite had de tien meter lange afvoer schoon te krijgen.


Identiteitscrisis >

X